Dotace v oblasti sportu - rok 2020

Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020

Směrnice

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020

 

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu eDotace

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace

 

VÝZVY:

Opatření č. 1 : Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 2 : Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 3 : Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 4 : Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 5 : Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičníího majetku sportovních klubů

Opatření č. 6 : Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem

Opatření č. 7 : Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:

Opatření č. 1

Opatření č. 2

Opatření č. 3

Opatření č. 5

Opatření č. 6

Opatření č. 7

 

OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení o partnerství

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Vzor smlouvy

 

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování

Tabulková část vyúčtování

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

 

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže

Formulář: Žádost

 

MIMOŘÁDNÁ ŽÁDOST O DOTACI

Náležitosti žádosti

Vyúčtování

Stránka byla upravena uživatelem Jana Stluková, 6. 1. 2020.