ČOV České Budějovice – obnova aeračních elementů

Technologické vystrojení biologické linky č. I čistírny odpadních vod České Budějovice pochází převážně z let 2008 - 2009 a nachází se tudíž na hranici své ekonomické a fyzické životnosti. Přirozeným stárnutím stávající aerační technologie dochází k pozvolnému poklesu jejího výkonu při vnosu kyslíku do biologické části čistírny, což negativně ovlivňuje stabilitu čistírenských procesů a ekonomiku provozu. Navrhované zásahy se týkají nejen aeračních elementů, ale i míchací a čerpací techniky, jejíž výkon a účinnost budou realizací úprav zvýšeny. Navrhované úpravy kyslíkového a hydraulického režimu v biologické části čistírny umožní stabilizovat procesy čištění.

Stávající aerační systém osazený v lince č. I byl převážně instalován v roce 2009. V současné době se již aerační elementy nacházejí na konci své ekonomické i fyzické životnosti. Vlivem stárnutí aeračních membrán klesá účinnost využití vzdušného kyslíku, což se negativně projevuje na ekonomice a potažmo i spolehlivosti čistícího procesu. Fyzické opotřebení membrán bývá zdrojem častějších poruch spojených s únikem vzduchu poškozenou membránou s dopady na rovnoměrnost intenzity aerace nádrže a její účinnost.

Modernizace aeračního systému bude zahrnovat dopravu, kompletní demontáž všech aeračních elementů v každé provzdušňované nádrži, jejich odvoz specializovanou firmou a ekologickou likvidaci. Zároveň budou provedeny nezbytné revize aeračních roštů a jejich kotvení ke dnu nádrží. Dále budou revidovány uzavírací armatury, odvzdušňovací ventily, přívodní a rozvodná vzduchová potrubí. Původní počet elementů v jednotlivých nádržích zůstane zachován beze změny.

Součástí prací bude rovněž obnova souvisejících technologických zařízení (např. desková stavítka, ponorná vrtulová míchadla, čerpadlo vnitřní recirkulace, ponorné kalové čerpadlo včetně úpravy hrazení přepadu - usměrňovacího křídla osazeného na nátokovém žlabu do dosazovacích nádrží) a nezbytných elektroinstalačních prací.

Předpokládané zahájení prací 04/2022
Předpokládané dokončení prací 08/2022
Zhotovitel ENVI-PUR, s. r. o.
Finanční prostředky 8,2 mil. Kč bez DPH

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 30. 6. 2022.