ČOV České Budějovice – výměna technologie

Jedná se o výměnu turbokompresoru v objektu dmychárny na ČOV České Budějovice, k. ú. Hrdějovice. Součástí výměny bude i demontáž nefunkčního turbokompresoru a dílčí úprava sacích a výtlačného potrubí, včetně částečné výměny jeho příslušenství a některých armatur. Samostatným souborem prací je nezbytná úprava stávající motorové instalace související s elektrickým připojením, ovládáním a signalizací turbokompresoru, a to včetně zapojení do stávajícího řídicího systému čistírny.

Stávající turbokompresor je s ohledem na neopravitelnou poruchu trvale odstaven z provozu. Hlavním cílem je 100 % zajištění dodávky stlačeného vzduchu pro čistící procesy v biologickém čištění čistírny odpadních vod.

Předpoklad zahájení prací

07/2022 s ohledem na dodávku strojního zařízení

Předpoklad dokončení prací

01/2023

Zhotovitel

Retherm, s. r. o.

Finanční prostředky

5 570 000 Kč bez DPH