Čtverylka poprvé na náměstí

Francouzská čtverylka je známý řadový tanec devatenáctého století. Choreograficky jednoduchá řadová forma se tančí na hudbu Johana Strausse z operety Netopýr v provedení Vídeňské filharmonie. O její renesanci se postaral European Quadrille Dance Festival - mezinárodní festival mládeže, založený a zaregistrovaný tanečním svazem Slovinsko v roce 2002. Festival představuje synchronní provedení čtverylky současně v různých městech Evropy v jeden den ve stejný čas.

V tomto roce to bude v pátek 25. května, kdy se vůbec poprvé začne v poledne tančit také na náměstí Přemysla Otakara II. Předpokládaná účast tančících je kolem 400 lidí všech věkových skupin od osmiletých po seniory. Rekordní výsledek z předchozích let je evidován v Guinessově knize rekordů v oboru synchronního tančení čtverylky jako "největší synchronní tanec".

Čtverylka musí být odtančena přesně podle předepsané choreografie na předepsanou hudbu, přesně ve stanovený čas a zahájena primátorem města nebo jeho zástupcem. Ozvučení, videozáznam i fotodokumentace jsou zajištěny externě na profesionální úrovni a vše musí být odesláno do slovinského Mariboru.

Zatímco v roce 2006 tančilo čtverylku 23 628 lidí v 36 městech Evropy, v roce 2011 to bylo již 33 202 tančících v 51 městech osmi zemí Evropy.