Cvičení prověří připravenost na velkou vodu

Taktické tématické cvičení s názvem Povodeň 2005 připravilo město České Budějovice na úterý 18. října 2005 od 8.00 do 16.00 hodin. Jeho účelem je především prověřit připravenost Integrovaného záchranného systému,  krizového štábu, povodňových komisí na všech úrovních a dalších zainteresovaných složek. „Cílem cvičení je prověřit varovný informační systém, protipovodňové opatření, ale i evakuaci obyvatel. Proto budou jeho součástí nejen simulované, ale i skutečné ukázky zásahů. Konkrétně například krátce před polednem dojde  v lokalitě Malého jezu ke stavbě protipovodňových zábran z pytlů naplněných pískem, zdravotníci na místě předvedou možnosti úpravy povodní znečištěné vody a podobně. Také evakuace bude skutečná a fyzicky se dotkne dětí ze Základní školy v Mladém, které budou převezeny v cca 11.30 hodin do Domova mládeže ISŠ Třebízského v Českých Budějovicích. Simulované přesuny se budou týkat starších osob z penzionů v dotčených obcích do  Domova důchodců U Hvízdala,“vysvětluje primátor Miroslav Tetter.  Cvičení se zúčastní i  nestátní a neziskové organizace, starostové vybraných dotčených obcí, konkrétně z Římova, Doudleb, Plava, Vidova, Roudného a Mladého.“Mezi pozorovateli, kteří přislíbili účast  jsou například zástupci z Úřadu vlády ČR, ministerstva vnitra a zdravotnictví, ale i z velvyslanectví Spojených států amerických,“říká tajemník bezpečností rady města Antonín Hudek. „Povodňové zkušenosti jsme zažili na vlastní kůži a vzpomínky na rok 2002 jsou stále živé. Do té doby snad nikdo netušil,  co nezkrotný vodní živel dokáže natropit. Proto jsem přesvědčen, že je nutné  prověřit připravenost a funkčnost všech složek záchranného systému,“dodádá primátor Miroslav Tetter.