Cyklisté vyjedou na novou stezku

V listopadu 2017 byla dokončena realizace cyklostezky U Lávky.

„Je zde oddělený provoz cyklistů od motorových vozidel jedoucích po silnici II/156 v úseku ulice U Lávky. Cyklostezka začíná v úpatí svahu nástupu na lávku pro pěší přes kolejiště ČD v prostoru nákladového nádraží. Na konci se napojuje na již hotovou cyklostezku vedoucí v souběhu se zanádražní komunikací ve směru na Nové Hodějovice. Asfaltový povrch stezky je široký 2,5m, nezpevněná krajnice má 0,5 metru a její celková délka je 220 m. Stavba, jejíž kolaudace bude 30. listopadu, stála bezmála dva miliony korun,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.