Cyklobudějovice

Cyklostezky

/ České Budějovice jsou díky rovinatému terénu a snadné dostupnosti volné krajiny předurčeny pro cyklistiku. / Více

Jízda na kole očima zákonodárců

/ Cyklistům jsou určeny hlavně paragrafy 57 a 58 zákona o silničním provozu. / Více

Jak šel čas

/ Výstavba cyklistické infrastruktury na území města od roku 2005. / Více

Budějovice mají nový přejezd pro cyklisty

/ Právě dnes byl v ulici Na Sadech vedle přechodu u Polikliniky Sever vyznačen nový přejezd pro cyklisty. / Více

V ulici Karla IV. přibudou nové přejezdové prahy

/ Po vyvýšených příčných prazích ve vozovce povedou přechody a také nový přejezd pro cyklisty. / Více

Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014

/ Prověření a shrnutí současného stavu infrastruktury pro cyklistickou dopravu, současných potřeb a stanovení přehledných závěrů, konkrétních kroků a postupů pro rozvoj městské infrastruktury umožňující optimální podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu. / Více

Budějovice mají piktogramový cyklokoridor

/ Vůbec první piktogramový koridor pro cyklisty mají České Budějovice. Vyznačen je na Jiráskově nábřeží v úseku Dlouhý most – atletický stadion na Sokolském ostrově. / Více

Cyklisté se mohou těšit na další stezku

/ Město České Budějovice a obec Litvínovice se dohodly na společném postupu při projektování a následné realizaci cyklistické stezky Budějovice - Litvínovice. / Více

Piktogramů přibude

/ Počet nehod cyklistů s chodci na smíšených stezkách přibývá. Neradostnou bilanci pomohou zmírnit informační piktogramy. / Více

Cyklogenerel pro České Budějovice

/ Ve středu 4.3.2015 byl Radou města České Budějovice odsouhlasen „Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (cyklogenerel)“. / Více