Cyklostezky

Územím katastru města prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky, označených čísly 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120. Jejich průběh je zakreslen na „Cyklomapě“, která je  umístěna na rozhraní ulic Gerstnera a Zátkovo nábřeží před vjezdem do Háječku.

  • trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní cyklostezky, která vede přes naše území z Německa do Rakouska)
  • trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až do Třeboně
  • trasa č. 1018 vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov
  • trasa č. 1050 směr Dobrá Voda
  • trasa č. 1096 směr  Rudolfov
  • trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí
  • trasa č. 1100 směr Dubné
  • trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky
  • trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenice

Další informace o rozvoji cyklistické infrastruktury v Českých Budějovicích naleznete zde.