Czech Point 2010

Součástí  konference Czech Point, která se konala ve dnech 7. - 8.  září v Mikulově, bylo i vyhodnocení pracovišť Czech Pointu všech úřadů  v České republice (magistráty, městské úřady, Česká pošta) zpracovávajících tuto  agendu.  Českobudějovický magistrát byl  letos  přihlášen do dvou kategorií: 
nejproduktivnější Czech Point , tj. počet provedených úkonů celkem a nejefektivnější Czech Point , tj. počet úkonů na jeden počítač. V obou soutěžích byl náš úřad vyhodnocen na třetích místech z celé republiky.  "Rád bych tedy samozřejmě poděkoval  kolektivu pracovnic  městského informačního centra  za skvělou práci. Věřím, že ji ocení i naši spoluobčané, kteří s různými dotazy a požadavky do radnice každodenně přicházejí,"poznamenal Jan Michl pověřený řízením odboru vnitřních věcí.