Dálnice D3

Českých Budějovic se bezprostředně dotýká úsek dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice, který povede po východním okraji města blízko zástavby. Vedení města se ve spolupráci s dalšími osmi obcemi podařilo prosadit, aby byl projekt přepracován opodle jejich návrhů, čili do podoby šetrnější vůči krajině a osídlení.

Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí zde:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2001X 

Primátor žádá ministra o jasné dálniční stanovisko

/ O aktuálním pohledu českobudějovických radních na znovu rozvířenou diskusi ohledně stavby dálnice D3 v úseku Úsilné – Hodějovice dopisem informoval primátor Juraj Thoma (HOPB) ministra dopravy Antonína Prachaře. / Více

Reakce stavebního úřadu na prohlášení hejtmana

/ Za komplikací při přípravě dálnice nestojí pracovníci českobudějovického stavebního úřadu, neboť kritizovaná oblast nepatří do jeho působnosti. / Více

Dálnice k Úsilnému se oddaluje, za Úsilným navržené křižovatky zůstanou

/ V pondělí 10. 6. 2013 se v Táboře konalo jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu D3 a R4. Diskutoval se i stav přípravy a výstavby dvou úseků dálnice D3 dotýkajících se přímo Českých Budějovic. / Více

Úsek D3 Úsilné-Hodějovice je klíčový

/ Náměstek primátora Miroslav Joch přibližuje problematiku mimoúrovňových křižovatek na dálničním obchvatu města. / Více

Na ministerstvu se jednalo o mimoúrovňových křižovatkách na D3

/ Primátor Juraj Thoma tento týden absolvoval jednání na ministerstvu dopravy ohledně dálničního obchvatu Českých Budějovic. / Více

Situační zpráva o přípravě a realizaci D3/R3

/ Aktuální dokument Ředitelství silnic a dálnic připravený pro jednání Sdružení pro výstavbu D3 a R4. / Více

Další krok k dálnici D3: zelenou dostala silnice pro stavební techniku

/ Odbor dopravy vydal staviteli dálnice povolení na doprovodné stavby úseku Borek-Úsilné, který se začne stavět na podzim. / Více

Návrhy města na úpravu dálnice D3

/ České Budějovice si v roce 2006 nechaly zpracovat oponentní posouzení projektu dálničního úseku D3 0310/I ve snaze zjistit, zda nemůže být dálnice výškově vedena níže než navrhovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. / Více

Úprava projektu v úseku Úsilné-Hodějovice

/ Na základě návrhů Českých Budějovic a dalších osmi obcí přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic ČR k úpravě projektu tak, aby byl šetrnější. / Více

Společné memorandum obcí

/ Memorandum podepsali 15. 10. 2007 starostové obcí dotčených výstavbou úseku D3 0310/I Úsilné-Hodějovice. Jsou v něm shrnuty požadavky obcí na vedení dálnice pod úrovní terénu a další úpravy, aby byla co nejšetrnější k osídlení a krajině. / Více

Vizualizace dálnice D3 - fotogalerie

/ Fotografie nejdůležitějších úseků dálnice D3 v místech, kde se nejvíce blíží osídlení v českobudějovické aglomeraci. / Více