Dálnice k Úsilnému se oddaluje, za Úsilným navržené křižovatky zůstanou

V pondělí 10. 6. 2013 se v Táboře konalo jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu D3 a R4. Diskutoval se i stav přípravy a výstavby dvou úseků dálnice D3 dotýkajících se přímo Českých Budějovic.

Mezi Borkem a Úsilným se tříkilometrový úsek 0309/III měl začít stavět již loni v září, byly již připravené i peníze. Zahájení se však protahuje kvůli veřejné zakázce na dodavatele stavby. „Dozvěděli jsme se, že jeden z uchazečů podal mimořádně nízkou nabídkovou cenu, údajně ve výši 46% předpokládaných nákladů, které

mají u tohoto úseku o délce 3150 m činit 1,947 miliardy korun. Bude-li kvůli nízké ceně vyloučen, bude to prý rozporovat u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, nebude-li, podají stížnost zase jeho konkurenti. Každopádně výsledkem pro občany Jihočeského kraje a Českých Budějovic je, že se výběrové řízení neskutečně vleče a termín zahájení stavby v červnu 2013 je samozřejmě opět nereálný. Tohle otálení a hrátky kolem veřejných zakázek jsou skandální, protože na to nejvíce doplácejí občané, kteří dálnici nedočkavě vyhlížejí,“ poznamenal primátor Juraj Thoma, který se jednání zúčastnil.

Pozitivnější zpráva se týká navazujícího úseku Úsilné-Hodějovice (0310/I), kolem něhož v poslední době bylo pozdvižení kvůli vzdálenostem dálničních křižovatek. Pragoprojekt jako projektant tohoto úseku od počátku s udělením výjimky na vzdálenost křižovatek počítal, protože dálnice vede v urbanizovaném území a vyžaduje četnější napojení.

„Našel jsem v rámci sdružení podporu pro usnesení, že ministr dopravy má vyvinout veškerou možnou aktivitu vůči ministru vnitra ve věci udělení výjimek ze vzdálenosti křižovatek na úseku Úsilné – Hodějovice (0310/I) a ze vzdálenosti připojovacích pruhů u jižního portálu tunelu Pohůrka. Zachované tím pádem zůstanou všechny křižovatky na tomto úseku. Další projektování poběží v intencích již pravomocného územního rozhodnutí, které bylo na tento úsek vydáno. Jinak v červenci 2014 se předpokládá dokončení majetkové přípravy tohoto úseku. Nabídnul jsem za město České Budějovice pomoc v jednáních s vlastníky pozemků. Máme s tím opakovanou dobrou zkušenost např. při výstavbě zanádražní komunikace nebo propojení okruhů, jejichž investorem byl Jihočeský kraj a ŘSD,“ přiblížil Thoma.