Dálnice, zanádražní komunikace, spojky

Dálnice D3

/ Českých Budějovic se bezprostředně dotýká úsek dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice, který povede po východním okraji města blízko zástavby. / Více

Zanádražní komunikace

/ Zanádražní komunikace odlehčí dopravě v Nádražní, Novohradské a Dobrovodské ulici a přetíženému viaduktu na Rudolfovské převedením části dopravy na novou silnici východně od železniční trati. / Více

Propojka Strakonická - M. Horákové

/ Základní informace a aktuality o plánované propojce, která zlepší dopravní spojení sídliště Máj. / Více

Severní spojka

/ Severní spojka je důležitou komunikací, která spojí silnice I/20 a I/34. Povede od kruhového objezdu u Globusu přes řeku Vltavu, skrz průmyslovou zónu v Kněžských Dvorech a přes Pražskou třídu do Okružní ulice. / Více

Vizualizace dopravních staveb

/ Podívejte se na grafické znázornění připravovaných silnic na území a v nejbližším okolí Českých Budějovic. / Více