Další krok k Severní spojce - změna územního plánu

Veřejně vystavená změna územního plánu řeší vymezení trasy Severní spojky v úseku mezi okružními křižovatkami na Okružní ulici a u Globusu přes křižovatku Pražská-Nemanická tak, aby byl zajištěn soulad se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.

„Předmětem změny je upřesnit, lépe řečeno, zúžit šíři koridoru dotčené části spojky v rámci koridoru vymezeném v Zásadách,“ shrnuje náměstkyně primátora Ivana Popelová. Pro vyhovění požadavkům vlastníků nemovitostí v Nemanické ulici na možnost otáčení vozidel ještě před křižovatkou Okružní – silnice I/34 je navržena v prostoru bývalého areálu společnosti ACAMP, s.r.o. nová místní obslužná komunikace s vyústěním na Pražskou ulici.

Severní spojka, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, patří k nejdůležitějším připravovaným dopravním stavbám ve městě, která významným způsobem odlehčí křižovatce u OBI. „Další strategické stavby se už i realizují, a to zanádražní komunikace ve svých etapách 1, 2 a 4, která dopravně zlepší prostor před nádražím. Ve stavebním řízení je i propojení ulic Milady Horákové a Strakonické, jež by mělo zbavit zátěže ulice Oskara Nedbala a Branišovskou. Tento proces je ale velmi zdlouhavý, protože jej blokuje občanské sdružení, které tuto stavbu odmítá,“ ozřejmuje náměstkyně.