Umrathovy miliony

 

Jedna z nejznámějších firem na výrobu zemědělských strojů Umrath a spol. Praha byla založena kolem roku 1870. Jméno této firmy je spojeno také s Halladayovými turbínami. Podle zprávy z Národních listů otištěné v Praze 11. září 1877 došlo k bouřlivé scéně mezi firmami Freidlander a Frank a Umrath a spol. Praha. Obě firmy vystavily na Jubilejní zemské výstavě stejný stroj – Větrný motor Halladyův, přičemž jen první z nich měla údajně výhradní zastoupení americké továrny v Rakousku. Pan Freidlander nakonec stroj vystavený firmou Umrath a spol. poškodil, až se zastavil.

Továrník Karl Umrath měl syna Vilhelma a právě on je strůjcem aféry zvané Umrathovy miliony. Na českobudějovické nástupiště přijel 29. srpna 1920 vlak s devíti nábytkovými povozy, které patřily právě továrníku Vilému Umrathovi. Vlak měl namířeno do Štýrského Hradce, kam údajně vezl osobní věci továrníkovi. Obrovská zásilka vzbudila podezření. Kromě nábytku bylo zajištěno velké množství potravin, cenné papíry, skvosty vkladní knížky i hotové peníze v hodnotě přes 15 milionů korun. Zadržené cennosti byly uloženy u berního úřadu v Českých Budějovicích. Zaměstnanci železnice, kteří se otevření vagonů účastnili, požadovali odměny, jejichž rozdělování trvalo do června 1922, a proti továrníkovi bylo zahájeno trestní řízení.

Interpelace poslanců Zeminové, Slavíčka, Laubeho a spol. : Jest vidno, že se továrníku Umrathovi špatně v republice nevedlo, že však, aby se vyhnul zdanění, podloudně chtěl část svého vyvézti do ciziny s pomocí těch, kdož mu povolení k vývozu a celní plomby opatřili. Sám i s chotí odejel již dříve do Štýrského Hradce, aby pro všechny případy byl kryt.

Budova nádraží České Budějovice, vlak s párou