Radwege

Územím katastru města prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky, označených čísly 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120. Jejich průběh je zakreslen na „Cyklomapě“, která je  umístěna na rozhraní ulic Gerstnera a Zátkovo nábřeží před vjezdem do Háječku.

  • trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní cyklostezky, která vede přes naše území z Německa do Rakouska)
  • trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až do Třeboně
  • trasa č. 1018 vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov
  • trasa č. 1050 směr Dobrá Voda
  • trasa č. 1096 směr  Rudolfov
  • trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí
  • trasa č. 1100 směr Dubné
  • trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky
  • trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenice

Nové městské cyklotrasy, budované  v letech 2003 (již hotové) a 2004 resp. 2005 (připravované) jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (A - J). Cyklotrasa A: jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu tvořeného cyklistickou stezkou č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku č. 1018 na nábřeží řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského divadla. Trasa je vedena při okrajích ulice Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je vedena po stávající parkové cestě šířky minimálně 3,00 m a prochází parkem. Cyklotrasa B: propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická Cyklotrasa C: je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí - budoucí návaznost  na trasu D mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií Cyklotrasa D: vedena tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C Cyklotrasa E: spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu (je třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. Novohradská, přes lávku pro pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici) Cyklotrasa F: spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po stezce č. 1100 Cyklotrasa G: cyklotrasa spojující centrum města přes Dlouhý most se sídlištem Šumava a Máj (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Dlouhý most a ul. J. Opletala) Cyklotrasa H: zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Husovu třídu) Cyklotrasa I: jedná se o cyklotrasu, která propojuje cyklotrasy H a B. Cyklotrasa J: jedná se o cyklotrasu vedenou při okrajích stávajících místních komunikací a propojující cyklotrasu I s cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B - 2. část v prostoru ulice Suchomelská. Další cyklostezka se připravuje po levém břehu Vltavy od sportovní haly směrem ke Stecherovu mlýnu. V rámci městského systému bude tato stezka propojená komunikační osou přes Vltavu ulicí E. Pittera směrem k Poliklinice Jih. Dále se město ve spolupráci se sousedními obcemi (Roudné, Vidov atd.) bude snažit po vzoru cyklostezky na Hlubokou n./Vlt. vybudovat cyklostezku podél levého břehu řeky Malše.