Telefonverzeichnis

Vyhledávání kontaktů

Filtrování
Ing. Kopál Viliam
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Stavební úřad
funkce:
referent
Adresa:
Vodňanská České Budějovice
Telefon:
Skrýt podrobnosti
Ing. Urban Zdeněk
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
386801816
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
referent
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
064
Telefon:
386801816
Skrýt podrobnosti
Stolariková Iveta DiS
Telefon:
386802906
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti majetek a památková péče
funkce:
asistentka
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
205
Telefon:
386802906
Skrýt podrobnosti
Mgr. Iva Mráčková
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804 232
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
206
Telefon:
386 804 232
Skrýt podrobnosti
Mgr. Bártová Marie
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804 216
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
209b
Telefon:
386 804 216
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Ing. Maroš Petr
Telefon:
386 802 919
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Kontrolní výbor zastupitelstva města
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
202
Telefon:
386 802 919
Skrýt podrobnosti
Mgr. Heller Šimon
Telefon:
386 802 918
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Finanční výbor zastupitelstva města
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
202
Telefon:
386 802 918
Skrýt podrobnosti
JUDr. Ing. Bouzek Tomáš
Telefon:
386802908
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti majetek a památková péče
funkce:
náměstek primátora
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
205
Telefon:
386802908
Skrýt podrobnosti
Ing. Vojtko Viktor Ph.Dr.
Telefon:
386 802 904
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory
funkce:
náměstek primátora
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
208
Telefon:
386 802 904
Skrýt podrobnosti
Ing. Moravec Ivo
Telefon:
386 802 902
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti správa veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí
funkce:
náměstek primátora
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
205
Telefon:
386 802 902
Skrýt podrobnosti
Mgr. Thoma Juraj
Telefon:
386802903
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti územní plán, strategický plán a rozvoj, kultura
funkce:
náměstek primátora
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
105
Telefon:
386802903
Skrýt podrobnosti
Bc. Zahradníková Šárka
Odbor:
Útvar hlavního architekta
Telefon:
386 801 709
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Útvar hlavního architekta
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
251
Telefon:
386 801 709
Skrýt podrobnosti
Ing. Vontorová Monika
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386 801 208
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení účetnictví
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
310
Telefon:
386 801 208
Skrýt podrobnosti
Kůrková Michaela
Odbor:
Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon:
725 939 692
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení cestovního ruchu - TIC
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Telefon:
725 939 692
Skrýt podrobnosti
Ing. Vojta Jiří
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804 416
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení silničního správního úřadu
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
412
Telefon:
386 804 416
Skrýt podrobnosti
Bc. Dolejší Eva
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801 124
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor ochrany životního prostředí
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
323
Telefon:
386 801 124
Skrýt podrobnosti
Lhotová Jana
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801 118
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ochrany lesa a ZPF
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Telefon:
386 801 118
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kortišová Jana
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804 220
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
205
Telefon:
386 804 220
Skrýt podrobnosti
Ing. Gondeková Renata
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386803203
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dotací
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Telefon:
386803203
Skrýt podrobnosti
Ing. Stejskalová Patricie
Odbor:
Odbor územního plánování
Telefon:
386 803 018
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace
funkce:
Adresa:
Číslo dveří:
401a
Telefon:
386 803 018
Skrýt podrobnosti
Kastlová Eva
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 025
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
411
Telefon:
386 805 025
Skrýt podrobnosti
Bc. Zloch Dalibor
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 016
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení majetkových přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
315
Telefon:
386 805 016
Skrýt podrobnosti
Ing. arch Holubová Lenka
Odbor:
Odbor územního plánování
Telefon:
386 803 008
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení pořizování územně plánovací dokumentace
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
401c
Telefon:
386 803 008
Skrýt podrobnosti
Mgr. Prášková Anna
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804 247
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
202
Telefon:
386 804 247
Skrýt podrobnosti
Konopová Soukupová Jindřiška
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4024
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení obce
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
404
Telefon:
4024
Skrýt podrobnosti
Dlugoš Milan
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
4411
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravního inženýrství státní správy
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
413
Telefon:
4411
Skrýt podrobnosti
Ing. David Robenhaupt
Odbor:
Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon:
386 801 413
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení cestovního ruchu - TIC
funkce:
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, vchod č.2
Číslo dveří:
003
Telefon:
386 801 413
Skrýt podrobnosti
Ing. Jan Klokočka
Odbor:
Útvar hlavního architekta
Telefon:
386 801 708
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Útvar hlavního architekta
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
251
Telefon:
386 801 708
Skrýt podrobnosti
Bc. Bolhová Radka
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804 236
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
201
Telefon:
386 804 236
Skrýt podrobnosti
Bočková Ivana
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 164
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
správní řízení ŘP
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
113
Telefon:
386 805 164
Skrýt podrobnosti
Mgr. Pouzarová Marcela
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
386801504
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení organizační
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
336
Telefon:
386801504
Skrýt podrobnosti
Ing. Koktavý Karel
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Telefon:
386 802 715
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení správní a kontrolní
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
150
Telefon:
386 802 715
Skrýt podrobnosti
Ing. Janouch Radim
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
1120
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ochrany ovzduší a odpadů
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
323
Telefon:
1120
Skrýt podrobnosti
Kubíková Jana DiS.
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
2214
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení přípravy a realizace staveb
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
162
Telefon:
2214
Skrýt podrobnosti
Ing. Fikotová Petra
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386804039
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vyvlastnění, delikty
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
513
Telefon:
386804039
Skrýt podrobnosti
Bc. Dvořáková Karolína
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4237
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
210
Telefon:
4237
Skrýt podrobnosti
Ing. Johana Lapicová
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
1116
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ochrany přírody a krajiny
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
327
Telefon:
1116
Skrýt podrobnosti
Ing. Doušek Štěpán
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
1127
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ochrany lesa a ZPF
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
328
Telefon:
1127
Skrýt podrobnosti
Bc. Maršálková Šárka
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
386802202
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Investiční odbor
funkce:
sekretářka
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
160
Telefon:
386802202
Skrýt podrobnosti
Ing. Peržina Jiří
Telefon:
386802217
Zobrazit podrobnosti
Oddělení:
funkce:
Adresa:
Číslo dveří:
260
Telefon:
386802217
Skrýt podrobnosti
Burianová Michaela
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 802 108
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
ohlašovna pobytu
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Číslo dveří:
035b
Telefon:
386 802 108
Skrýt podrobnosti
Šindelářová Magdalena
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Telefon:
386802706
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení registrace živností
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
126
Telefon:
386802706
Skrýt podrobnosti
Ing. Alešová Šárka
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386803222
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení veřejných zakázek
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
362
Telefon:
386803222
Skrýt podrobnosti
Ing. Rozboudová Jitka DiS.
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387021524
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor servisní a ekonomický
funkce:
účetnictví a ekonomika
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Číslo dveří:
A24
Telefon:
387021524
Skrýt podrobnosti
Ing. Ježková Lenka
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
386801205
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení rozpočtu
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
315
Telefon:
386801205
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Bc. Janková Žaneta
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 023
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor správní
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
409
Telefon:
386 805 023
Skrýt podrobnosti
Ing. Olejníček Pavel
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
5026
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1
Číslo dveří:
408
Telefon:
5026
Skrýt podrobnosti
Mgr. Šafránková Petra
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 030
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
409
Telefon:
386 805 030
Skrýt podrobnosti
Ing.arch. Kordík Pavel
Odbor:
Odbor územního plánování
Telefon:
386 803 012
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení pořizování územně plánovací dokumentace
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
401c
Telefon:
386 803 012
Skrýt podrobnosti
Ing. Stluková Jana
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
1511
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor školství a tělovýchovy
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
336
Telefon:
1511
Skrýt podrobnosti

Pages