Telefonverzeichnis

Vyhledávání kontaktů

Filtrování
Němcová Martina
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 162
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
správní řízení, ŘP
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
121
Telefon:
386 805 162
Skrýt podrobnosti
Matějka Petr
Odbor:
Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon:
720 225 505
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor kultury a cestovního ruchu
funkce:
KD Vltava
Adresa:
KD Vltava
Telefon:
720 225 505
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Ing. Holický Petr
Telefon:
386 802936
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, informační technologie
funkce:
náměstek primátora
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
108a
Telefon:
386 802936
Skrýt podrobnosti
Kubešová Lidmila
Telefon:
386 802912
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory
funkce:
sekretariát
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
209
Telefon:
386 802912
Skrýt podrobnosti
Jedličková Pavla
Telefon:
386 802933
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, informační technologie
funkce:
asistentka
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
108
Telefon:
386 802933
Skrýt podrobnosti
Voráčková Blanka
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Telefon:
386 802717
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení registrace živností
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
133a
Telefon:
386 802717
Skrýt podrobnosti
Hájková Hana
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
386 804420
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
sekretariát, pokladna
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Telefon:
386 804420
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Kneisslová Jana
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
1810
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
spisovna
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
026
Telefon:
1810
Skrýt podrobnosti
Radová Kristýna DiS.
Odbor:
Správa veřejných statků
Telefon:
386 802 520
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení správy veřejné zeleně
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
240
Telefon:
386 802 520
Skrýt podrobnosti
Makovičková Helena
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 542
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor právní a kontrolní
funkce:
spisová služba
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387 021 542
Skrýt podrobnosti
Mgr. Dušáková Lucie
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4225
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
207
Telefon:
4225
Skrýt podrobnosti
Bc. Králová Anna DiS.
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4214
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
206
Telefon:
4214
Skrýt podrobnosti
Mgr. Břečková Gabriela
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4219
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
211
Telefon:
4219
Skrýt podrobnosti
Bc. Hrdličková Zuzana DiS.
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804233
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
201
Telefon:
386 804233
Skrýt podrobnosti
Bc. Slipková Marcela
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804212
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
211
Telefon:
386 804212
Skrýt podrobnosti
ing. Zapletalová Martina
Odbor:
Správa veřejných statků
Telefon:
386 802 526
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení organizací města
funkce:
energetik města
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
242
Telefon:
386 802 526
Skrýt podrobnosti
ing. Pařízková Eva
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801115
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vodního hospodářství
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
350
Telefon:
386 801115
Skrýt podrobnosti
Kocarová Eva
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
1803
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
spisovna
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
026
Telefon:
1803
Skrýt podrobnosti
Mgr. Štýfal David
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 522
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor právní a kontrolní
funkce:
tiskový mluvčí, prevence
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Číslo dveří:
A22
Telefon:
387 021 522
Skrýt podrobnosti
Bc. Kříž Tomáš
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 528
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor právní a kontrolní
funkce:
oddělení přestupkové
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387 021 528
Skrýt podrobnosti
Bc. Železný Tomáš
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387021536
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor servisní a ekonomický
funkce:
ved.odd.servis.,správa IT/IS
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Číslo dveří:
A23
Telefon:
387021536
Skrýt podrobnosti
Mgr. Gottwaldová Zuzana
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
386 803223
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení právní
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
201
Telefon:
386 803223
Skrýt podrobnosti
Ing. Kahuda Karel
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 029
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dopravních přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
310
Telefon:
386 805 029
Skrýt podrobnosti
Bc. Kochtová Petra
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386 803218
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení veřejných zakázek
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
213
Telefon:
386 803218
Skrýt podrobnosti
ing. Vášová Klára
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804028
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
301
Telefon:
386 804028
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kočerová Radka
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801113
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor ochrany životního prostředí
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
324
Telefon:
386 801113
Skrýt podrobnosti
Šíma Pavel
Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Telefon:
386 801125
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ochrany lesa a ZPF
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
353a
Telefon:
386 801125
Skrýt podrobnosti
Bc. Špiková Olga
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Telefon:
386 802713
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení správní a kontrolní
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
150
Telefon:
386 802713
Skrýt podrobnosti
Machnicová Klára
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 543
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor právní a kontrolní
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387 021 543
Skrýt podrobnosti
Mgr. Fraňková Petra
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4242
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
203
Telefon:
4242
Skrýt podrobnosti
Dipl. technik Vavřínová Jana
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4042
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
302
Telefon:
4042
Skrýt podrobnosti
Mgr. Sklenářová Jitka
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4246
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
209a
Telefon:
4246
Skrýt podrobnosti
Mgr. Komendová Kateřina
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
1611
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
051b
Telefon:
1611
Skrýt podrobnosti
Ing. Fišerová Zuzana
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
3208
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dotací
funkce:
vedoucí odd.
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
3208
Skrýt podrobnosti
Pflugmacherová Šárka
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804020
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení obce
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
405
Telefon:
386 804020
Skrýt podrobnosti
Ing. Kostík Jan
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386 805 001
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor správní
funkce:
vedoucí odboru
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
309
Telefon:
386 805 001
Skrýt podrobnosti
Březinová Jana
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 141
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
občanské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
386 805 141
Skrýt podrobnosti
Ing. Šram Michal
Odbor:
Útvar hlavního architekta
Telefon:
386 801703
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Útvar hlavního architekta
funkce:
vedoucí odboru
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
250e
Telefon:
386 801703
Skrýt podrobnosti
Vranovská Hana
Odbor:
Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon:
386 360 539
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor kultury a cestovního ruchu
funkce:
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II., Dům umění
Číslo dveří:
Dům umění
Telefon:
386 360 539
Skrýt podrobnosti
Jindrová Alena
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
386 804004
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Spisová služba
funkce:
administrativa
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
312a
Telefon:
386 804004
Skrýt podrobnosti
Ing. Ledererová Lenka
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386 803219
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení veřejných zakázek
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
213
Telefon:
386 803219
Skrýt podrobnosti
Mgr. Doubková Petra
Telefon:
386 80
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
funkce:
asistentka
Adresa:
Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice
Číslo dveří:
3.03
Telefon:
386 80
Skrýt podrobnosti
Mgr. Rozsárová Kateřina
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4230
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
501
Telefon:
4230
Skrýt podrobnosti
Petrášková Jana
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804231
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
501
Telefon:
386 804231
Skrýt podrobnosti
Mgr. Samcová Monika
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 801611
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
051b
Telefon:
386 801611
Skrýt podrobnosti
Bc. Novotná Šárka
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804235
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální pomoci
funkce:
Adresa:
Kněžská 19
Číslo dveří:
504
Telefon:
386 804235
Skrýt podrobnosti
Ing. Doubková Soňa
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
386 804224
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
205
Telefon:
386 804224
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kordíková Pavla
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4221
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
kurátor pro mládež
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
209b
Telefon:
4221
Skrýt podrobnosti
Ing. Polák Petr
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
2201
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Investiční odbor
funkce:
vedoucí odboru
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
161
Telefon:
2201
Skrýt podrobnosti
Dlouhá Tereza
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
1647
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor sociálních věcí
funkce:
referent
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
033
Telefon:
1647
Skrýt podrobnosti

Pages