Telefonverzeichnis

Vyhledávání kontaktů

Filtrování
Ing. Jaroš Petr
Telefon:
386802505
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení správy komunikací
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
239
Telefon:
386802505
Skrýt podrobnosti
Chromá Karla
Telefon:
601 150 931
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení kultury
funkce:
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II., Dům umění
Číslo dveří:
Dům umění
Telefon:
601 150 931
Skrýt podrobnosti
Kadlecová Jana
Telefon:
386804303
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení hospodářské a kontrolní
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
510
Telefon:
386804303
Skrýt podrobnosti
Pokorná Jana
Telefon:
386 802 120
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení matrik
funkce:
matrika narození
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
136
Telefon:
386 802 120
Skrýt podrobnosti
Bártová Marie
Telefon:
386801230
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení účetnictví
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
310
Telefon:
386801230
Skrýt podrobnosti
Zbořilová Simona
Telefon:
386802218
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ekonomické
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
250b
Telefon:
386802218
Skrýt podrobnosti
Ing. Linhartová Miroslava
Telefon:
386804012
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení obce
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
407
Telefon:
386804012
Skrýt podrobnosti
Rybáková Pavla
Telefon:
386804007
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
311
Telefon:
386804007
Skrýt podrobnosti
Mgr. Bartesová Ilona
Telefon:
387 021 528
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor právní a kontrolní
funkce:
ved. odd. přestupkové
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387 021 528
Skrýt podrobnosti
Ing. Masař Jaroslav
Telefon:
38680387949412
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Úsek provozně - technický ZS
funkce:
ved. odd. provozu
Adresa:
F. A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice
Telefon:
38680387949412
Skrýt podrobnosti
Fišerová Jitka
Telefon:
386 805 140
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
občanské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
386 805 140
Skrýt podrobnosti
Ollé Terézia
Telefon:
386802923
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Náměstek primátora pro oblasti územní plán, strategický plán a rozvoj, kultura
funkce:
asistentka
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
104
Telefon:
386802923
Skrýt podrobnosti
Stoklasová Soňa
Telefon:
38680
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Pohřební ústav České Budějovice, p.o.
funkce:
zástupce ředitele
Adresa:
Pražská 108, 37004 České Budějovice
Telefon:
38680
Skrýt podrobnosti
Sobíšková Ladislava
Telefon:
38680
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Pohřební ústav České Budějovice, p.o.
funkce:
vedoucí hřbitova sv. Otýlie
Adresa:
Pražská 108, 37004 České Budějovice
Telefon:
38680
Skrýt podrobnosti
Drobilová Hana
Telefon:
386802911
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát RM, sekretariát ZM
funkce:
asistentka ZM
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
202
Telefon:
386802911
Skrýt podrobnosti
Beranová Hedvika
Telefon:
386804034
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
310
Telefon:
386804034
Skrýt podrobnosti
Ing. Kos Petr
Telefon:
38680
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
funkce:
ved. odd. ekonomiky
Adresa:
Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice
Číslo dveří:
3.10
Telefon:
38680
Skrýt podrobnosti
Pšenička Jiří
Telefon:
386 802 803
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor kontroly
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
116
Telefon:
386 802 803
Skrýt podrobnosti
Mgr.Bc. Lerchová Lenka
Telefon:
4209
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
obce
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
210
Telefon:
4209
Skrýt podrobnosti
Mgr. Vávrová Zdeňka
Telefon:
386803015
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace
funkce:
vedoucí oddělení
Adresa:
Číslo dveří:
401a
Telefon:
386803015
Skrýt podrobnosti
Ing. Ramešová Martina
Telefon:
386 804 307
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení hospodářské a kontrolní
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
511
Telefon:
386 804 307
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Růžička Roman
Telefon:
38680
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Úsek provozně - technický ZS
funkce:
dispečer
Adresa:
F. A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice
Telefon:
38680
Skrýt podrobnosti
Mgr. Hnídková Jaromíra
Telefon:
386804119
Zobrazit podrobnosti
Oddělení:
funkce:
evidence majetku
Adresa:
Číslo dveří:
Kněžská
Telefon:
386804119
Skrýt podrobnosti
Jinšíková Miluše
Telefon:
386801805
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
informační centrum
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
020
Telefon:
386801805
Skrýt podrobnosti
Ing. Krbec Ladislav
Telefon:
386805014
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení majetkových přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
315
Telefon:
386805014
Skrýt podrobnosti
Beková Zdeňka
Telefon:
386804108
Zobrazit podrobnosti
Oddělení:
funkce:
podatelna
Adresa:
Číslo dveří:
104
Telefon:
386804108
Skrýt podrobnosti
Voborská Alice
Telefon:
386801807
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
informační centrum
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
020
Telefon:
386801807
Skrýt podrobnosti
Dvořáková Simona
Telefon:
386802608
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor informačních a komunikačních technologií
funkce:
sekretariát,ekonomika
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
134
Telefon:
386802608
Skrýt podrobnosti
Švehlová Marcela
Telefon:
386805129
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
řidičské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
218
Telefon:
386805129
Skrýt podrobnosti
Mrázová Dagmar
Telefon:
386804420
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
informace
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Telefon:
386804420
E-mail:
Skrýt podrobnosti
Černá Magdalena
Telefon:
386802603
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor informačních a komunikačních technologií
funkce:
sekretariát, evid.majetku
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
134
Telefon:
386802603
Skrýt podrobnosti
Baldíková Lenka
Telefon:
386801502
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor školství a tělovýchovy
funkce:
sekretářka
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
338
Telefon:
386801502
Skrýt podrobnosti
Mgr. Svobodová Tereza
Telefon:
386802702
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Obecní živnostenský úřad
funkce:
sekretariát
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
131
Telefon:
386802702
Skrýt podrobnosti
Psovodi Psovodi
Telefon:
603 894 186
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
603 894 186
Skrýt podrobnosti
MP velitel směny MP velitel směny
Telefon:
602 147 977
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
602 147 977
Skrýt podrobnosti
Janečková Miroslava
Telefon:
387 021 533
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor výkonu služby
funkce:
asistentka ved. odd.
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Číslo dveří:
A16
Telefon:
387 021 533
Skrýt podrobnosti
Mgr. Ulč Jan
Telefon:
386804010
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
312b
Telefon:
386804010
Skrýt podrobnosti
Mgr. Homolková Kateřina
Telefon:
4216
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
kurátor pro mládež
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
209b
Telefon:
4216
Skrýt podrobnosti
Krejčí Lenka
Telefon:
386801202
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Finanční odbor
funkce:
sekretariát
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
317
Telefon:
386801202
Skrýt podrobnosti
Šůsová Michaela
Telefon:
386801209
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení účetnictví
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
312
Telefon:
386801209
Skrýt podrobnosti
Ing. Pešková Hana
Telefon:
1204
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení rozpočtu
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
320
Telefon:
1204
Skrýt podrobnosti
Mgr.,Ing. Tůma, zástup VO Martin
Telefon:
386804036
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Spisová služba
funkce:
stv.technik pro akce města Č.B. a fondy EU
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
506
Telefon:
386804036
Skrýt podrobnosti
Fišerová Lenka
Telefon:
386804006
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
301
Telefon:
386804006
Skrýt podrobnosti
Blažek Jiří DiS
Telefon:
386804038
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
303
Telefon:
386804038
Skrýt podrobnosti
Ing. Martiniová Blanka
Telefon:
386804027
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vyvlastnění, delikty
funkce:
ved. oddělení
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
507
Telefon:
386804027
Skrýt podrobnosti
Lavičková Alena
Telefon:
386804031
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
309
Telefon:
386804031
Skrýt podrobnosti
Mgr. Ludvíková Lenka
Telefon:
386804215
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
úsek kurátor pro mládež, ved. úseku
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
208
Telefon:
386804215
Skrýt podrobnosti
Mgr. Musilová Renata
Telefon:
4208
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
obce + město
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
214a
Telefon:
4208
Skrýt podrobnosti
ing. Janouš Ivan
Telefon:
386805012
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení majetkových přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
310
Telefon:
386805012
Skrýt podrobnosti
Vachová Eva
Telefon:
386802409
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dispozice s nemovitostmi
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
236
Telefon:
386802409
Skrýt podrobnosti

Pages