Den norské kuchyně v ZŠ Dukelská

Dne 4. 4. 2017 se v českobudějovické jídelně U Tří lvů uskutečnil celostátní projekt Asociace školních jídelen ČR „Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách“, který umožnil strávníkům ochutnat typicky norské obědové menu.

Norskému obědovému menu předcházel bohatý program v podobě uvítání norské delegace, prohlídce učeben I. Stupně ZŠ Dukelská, ale také krásného vystoupení talentovaných žáků této školy. Vystoupil školní sbor Hlásek a školní orchestr ŠKORCH.

Této akce se zúčastnil 1. náměstek primátora Petr Podhola, zástupce velvyslankyně v ČR Vegar Andreassen, prezident AŠJ ČR Michal Malát, paní poslankyně Vlasta Bohdalová, Karel Jahoda - výkonný ředitel Asociace školních jídelen ČR a mnoho dalších.