Den vítězství v Českých Budějovicích

Statutární město České Budějovice

DEN
VÍTĚZSTVÍ

ČESKÉ BUDĚJOVICE
5. a 8. května 2014

Připomenutí vítězství nad německým fašismem.
Oslavy proběhnou za účasti představitelů města, kraje, členů Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Armády České republiky.

Pietní akty5. KVĚTNA
PIETNÍ AKTY VE MĚSTĚ
9.00 památník ve Čtyřech Dvorech
9.30 památník v Rožnově
10.00 Židovský hřbitov
10.30 památník v Suchém Vrbném
11.00 památník v Mladém

u dalších památníků:
v Nových Hodějovicích
v Kněžských Dvorech
v Českém Vrbném


8. KVĚTNA
CENTRÁLNÍ HŘBITOV U SV. OTÝLIE

10.00 PAMÁTNÍK OBĚTEM HEYDRICHIÁDY
projev předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Mgr. Františka Kubáka
projev náměstka primátora Mgr. Petra Podholy

vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn

10.30 PAMÁTNÍK PADLÝCH VOJÍNŮ
proslov primátora města
proslov hejtmana Jihočeského kraje
a zástupce Armády České republiky

vystoupení pěveckého sboru Carmina