Děti dětem

Mezinárodní hnutí chlapci a děvčata za jednotu, které vzniklo v roce 1987 v rámci církevního hnutí Fokolare, uspořádá opět  tradiční prodej vlastních výrobků a to v neděli 18. prosince 2005 od 9.00 do 16.00 hodin v přízemí českobudějovické historické radnice v sousedství výstavní síně. Vlastnoruční výrobky z dětských dílen budou k mání za dobrovolný příspěvek. „Od organizátorů vím, že výtěžek bude tentokrát putovat na dvě místa v Africe. První finanční částka bude poslána do Konga, konkrétněji do Školy pod stromy. Tak se skutečně jmenuje tamní škola, která byla vybudována právě díky financím z hnutí Fokolare a navštěvují ji ti nejpotřebnější školáci. Jako bývalý pedagog velmi oceňuji tuto dobročinnou akci, která dává možnost získat i těm nejchudším dětem základní vzdělání . To se v Kongu musí jinak platit a zdaleka není dostupné všem,“ říká primátor města Miroslav Tetter s tím, že druhá část vybraných peněz půjde do Burundi do Školy míru. Už třetím rokem je život této země v srdci Afriky podroben trvalé zkoušce občanské války. Mnoho tamních  měst a vesnic  bylo úplně zničeno a rodiny už nemají svoji půdu pro obdělávání. Jídla je všude málo a tuto krutou realitu se pokouší zmírnit i mezinárodní dětské hnutí projektem Bumerang,"vysvětluje primátor Miroslav Tetter. "Opravdu si velmi vážíme toho , že každoročně nám pan primátor Tetter vychází vstříc a vždy podpoří naše počínání i tím, že nám  zdarma  zajistí  prostor v budově historické radnice,“dodává Martina Fürstová, dobrovolnice z hnutí  Fokolare.