Děti dostanou ceny za ztvárnění podoby města

Výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 16 let s názvem Jak vzniká město aneb O podobě Českých Budějovic v době založení vyhlásil už loni v září odbor památkové péče magistrátu společně s Národním památkovým ústavem. Soutěžilo se až do konce roku 2014, a to ve třech věkových kategoriích, od dětí v mateřských školách až po středoškoláky. „Téma 750 let od založení našeho města děti i studenty zaujalo, o čemž svědčí více než dvě stovky odevzdaných prací. Jsou to výkresy, koláže, leporela i literární příspěvky od jednotlivců i kolektivů. O vítězích rozhodovala hodnotící komise,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Nejúspěšnější účastníci, kterých je celkem 82, z toho 4 kolektivy, obdrží rodinnou vstupenku do jihočeských památkových objektů, vítězný kolektiv pak získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného objektu a věcnou cenu. Výtvarné práce budou od 18. dubna do 24. května 2015 k vidění v Jihočeském muzeu. K slavnostnímu předání cen dojde v obřadní síni radnice 11. března v 10.00 hodin,“ dodává primátor.