Děti dostanou knížku o včelkách

Včely by mohly být pro mnohé z nás příkladem. Jsou totiž neobyčejně pracovité, nezištné, mají záviděníhodnou sociální organizaci i dělbu práce. Snad právě proto je jim připisován výchovný efekt.

K  tomu všemu chceme přispět, proto jsme se rozhodli rozdat do všech městských mateřských školek po jedné knize autorky Jiřiny Parmové s názvem Včeličky – království pod lipou. Je to nádherná publikace, která byla poprvé vydána už v roce 1941. Podařilo se nám ji sehnat a originál ofotit i s barevnými obrázky. Autorský zákon umožňuje toto dílko užít při vyučování, takže děti mají možnost slyšet půvabné vyprávění o včelkách žijících nedaleko krásné lípy, o jejich starostech, radostech i charakterech,“ říká náměstek primátora Petr Podhola, který už první výtisk daroval při příležitosti Dne Země Mateřské škole Františka Ondříčka. „Právě tato školka bývá označována přívlastkem ekologická. Svědčí o tom například i penzion pro živáčky, který je přímo v zahradě.  A zdá se, že dárek předškoláčky zaujal,“ poznamenal náměstek.