Děti poděkovaly primátorovi

Mezinárodní hnutí chlapci a děvčata za jednotu, které vzniklo v roce 1987 v rámci církevního hnutí Fokolare, uspořádalo v neděli 12. prosince loňského roku  tradiční prodej  v přízemí českobudějovické radnice. Vlastnoruční výrobky z dětských dílen byly k mání za dobrovolný příspěvek. „Dnes mi přišli organizátoři akce sdělit, že vybrali přibližně 9500 korun , což představuje 320 euro. Peníze  podle slibu poslali do Afriky, konkrétně do Konga a ještě konkrétněji do Školy pod stromy. Tak se skutečně jmenuje tamní škola, která byla vybudována právě díky financím z hnutí Fokolare a navštěvují ji ti nejpotřebnější školáci. Jako bývalý pedagog velmi oceňuji tuto dobročinnou akci dávající možnost získat  základní vzdělání i  těm nejchudším dětem . To se v Kongu musí jinak platit a zdaleka není dostupné všem,“ říká primátor města Miroslav Tetter. „Vážíme si toho, že každoročně nám pan primátor Tetter vychází vstříc a vždycky podpoří naše počínání i tím, že nám  zdarma  zajistí  prostor v budově historické radnice,“podotýká  Martina Fürstová, dobrovolnice z hnutí  Fokolare s tím, že největší zájem měli lidé o koupi ručně vyrobených perníčků a s povděkem kvitovali také vlastní hudební doprovod. "Věřím, že letos tady najdeme opět zázemí, bude  to už po sedmé,"věří Martina Fürstová.