Děti se budou zapisovat do prvních tříd v únoru

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městem České Budějovice se budou konat v pátek 10. února odpoledne ( cca. 14 - 17 hodin ) a v sobotu 11. února dopoledne ( cca. 9 - 12 hodin ). Přesnější časové rozmezí určí ředitelé jednotlivých škol. "Povinně zapsány budou předškoláci, kteří dovrší šesti let věku do 31.srpna 2006. Jejich rodiče či zákonní zástupci s sebou vezmou občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Na žádost rodičů mohou být do prvních tříd zapsány také děti, kterým bude šest let až v období od 1. září 2006 do 31. prosince 2006. Rodiče samozřejmě mohou naopak požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky. V takovém případě ale musí podle zákona 561/2004 Sb., § 37, odst. 1, k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a odborného lékaře. O vlastním odkladu pak rozhoduje ve správním řízení ředitel školy,"vysvětluje náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová. Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiných zemí EU, pokud žijí na našem území trvale, dále i na cizince ze zemí, jež u nás mají trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a na azylanty a účastniky řízení o udělení azylu.