Děti z Rožnova mají nové školní hřiště

Původní přestávkový dvůr v areálu ZŠ a MŠ L. Kuby byl zrekonstruován na víceúčelovou plochu s umělým povrchem. „Je tam plácek na míčové hry, dopravní hřiště, mlžiště, trampolíny, 2D a 3D herní prvky i odpočinková zóna se stromy a lavičkami. Sloužit bude školákům pro výuku tělesné či dopravní výchovy, ale i pro odpočinek a pohybové aktivity o přestávkách. Mateřská škola i školní družina bude prostor využívat pro relaxaci a pohybové činnosti. Celková cena hřiště včetně DPH je 3. 267 000 korun.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 4. 10. 2018.