Děti zdravotníků zaplnily ZŠ Grünwaldova

Od počátku tohoto týdne byla Pokynem hejtmanky Jihočeského kraje č. 39 zařazena Základní škola Grünwaldova do seznamu tzv. krizových škol, tedy škol, které v době vyhlášeného nouzového stavu poskytují péči o děti zaměstnanců, kteří nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Tato škola byla vybrána na základě jednání statutárního města České Budějovice a Nemocnice České Budějovice a.s. s cílem poskytnout péči primárně  pouze pro děti zaměstnanců Nemocnice České Budějovice a.s. V současné době je kapacita této školy pro péči o děti ve věku od 3 do 12 let rozdělených do skupin po 15 dětech téměř naplněna.

Kvůli pandemické situaci je nyní z personálních důvodů uzavřena také blízká MŠ Preslova, a tak rodiče dětí z této MŠ využívají rovněž služby ZŠ Grünwaldova, která je nejblíže nemocnici, jejímž zaměstnancům jsme se v této nelehké době snažili vyjít vstříc. Dětem rodičů z dalších oblastí krizového řízení, tedy například zaměstnanců bezpečnostních sborů, policie, Úřadu práce, příslušníků ozbrojených sil, hasičů, sociálních pracovníků a dále povolání vyjmenovaných v uvedeném pokynu hejtmanky č. 39 v bodě 2, zůstává nadále k dispozici ZŠ Máj I, která má ještě volná místa, “ vysvětluje Viktor Vojtko, náměstek primátora.

Pokud by byla naplněna také kapacita ZŠ Máj I, pak by byla otevřena také další schválená krizová škola, a to ZŠ Pohůrecká.

Bližší informace: Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 39: https://1url.cz/6zguF

Organizace provozu ZŠ Grünwaldova: https://www.zsgrunwaldova.cz/file.php?nid=17425&oid=7862803

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 5. 11. 2020.