Dětské zastupitelstvo

S koncem školního roku 2015/2016 skončily i schůzky zástupců Dětského zastupitelstva.

Město má studentský parlament a seniorský senát, kteří jsou poradním orgánem rady města. 

Odbor ochrany životního prostředí děkuje všem dětským zastupitelům za jejich letitou činnost při našem odboru, za pomoc, kterou jste nám poskytly v ochraně přírody i za mnohé podněty k celkové situaci ve městě.

 To, že se již nescházíme na zasedáních Dětského zastupitelstva, neznamená, že nás nezajímají Vaše otázky, Vaše připomínky k městu. I nadále  se můžete na správu města obracet, stačí se naučit rozeznat kam jaký dotaz patří a pak vyhledat příslušné úředníky, příslušné odbory. Na hlavní stránce webu města najdete aplikaci, kterou můžete použít k nahlášení podnětů (lze použít i chytrý telefon).

Za Odbor  ochrany životního prostředí  Vám děkujeme, Ing. Mika Svatopluk, vedoucí odboru

a mnoho úspěchů přeje  Ing. Martina Růžičková                 

                               Dětské zastupitelstvo školní rok 2015/2016

noví dětští zastupitelé      zasedání

zápisy:

zápis 22  10  2015.pdf

zápis  14  12 2015.pdf

zápis  17 3  2016.pdf

zápis 27  4  2016.pdf

zápis  30 5 2016.pdf

                                                             Dětské zastupitelstvo školní rok 2014/2015

 • Poprvé se dětští zastupitelé sešli v září 2014 u příležitosti akce Evropský den bez aut. Zde zastupitelé velmi pomohli hladkému průběhu akce, když se ujali organizace a přijímali soutěžící děti na stanovištích rozprostřených po náměstí Přemysla Otakara II.

                

 • Druhé setkání ( I. zasedání) proběhlo jako seznamovací - v centru Cassiopeia, kde  ve vzdělávacím programu se skupina žáků, pocházející ze základních škol Českých Budějovic, navzájem seznámila. Zábavnou formou prošli zastupitelé těmito body: Seznamka, Voda do kašny, Bludný kámen, Kam patřím, Představení kandidátů, Volba primátora. Zde byli zastupitelé nuceni řešit různé situace, dohodnout se a spolupracovat. Zjistili tak, kdo je raději v pozadí, kdo je komunikativní více, kdo méně a kdo je vůdčí tip.

Poté, co se zastupitelé dobře poznali, bylo možno přistoupit k volbě primátora.  

Zvolena dětským primátorem byla naprostou většinou hlasů Anička Kostohryzová ze ZŠ Bezdrevská, náměstkyněmi se staly: Kristýna Vlčková ze ZŠ Bezdrevská a Viktorie Kobrlová ze ZŠ Grünwaldova

Zápis z 23.10.2014 

 • II. zasedání -  vánoční a to 3.12. opět na Cassiopeia, zápis vánoční 
 • III.  zasedání zasedání  Dětského zastupitelstva a to 8.1.2015
 • IV.zasedání proběhlo 25.2.2015
 •  V. zasedání proběhlo 27.4. 2015 

 ZŠ Vltava  a ZŠ Máj II. se zapojily do akce Ukliďme Česko- fotografie ze školy Máj II.: 

              

Základní škola Máj II. má pěkný rituál  žáků devátých tříd, kteří

s posledním rokem školní docházky zasadí svůj strom:

        

Dětské zastupitelstvo  školní rok 2013/2014)

setkání většiny dětských zastupitelů se konalo 19. září. při příležitosti organizování Dne bez aut, na které dětští zastupitelé aktivně pomáhali na soutěžních stanovištích - pozvánka 

 • Volba primátora na zasedání 23. října 2013 a seznamovací program s Cassiiopeiou " Jeden za všechny, všichni za jednoho"
 • Vánoční zasedání Dětského zastupitelstva 19. prosince 2013 - pozvánka   a zápis 

 • lednové zasedání s lesákem a myslivcem Bc. Maršíkem Jaroslavem, který blížil  funkci lesa, epochy využívání lesa,

   obory lesnictví, těžbu e její rozdělení do těžebních operací a dále představil myslivost - zápis 

 • Na únorovém zasedání   (zápis) dětský zastupitel Artur Vaněček z Českého reálného gymnázia s.r.o.

Přednesl a odprezentoval práci s názvem „Fotografie, na kterou se chceme podívat vícekrát jak jednou“ 

 • na dubnovém, zasedání nás navštívilo obč. sdružení Kulteko s představením projektů „Ukliďme Česko a Odpad fest“- zápis
 • červnové zasedání bylo výjezdové a to na Jihočeské agentuře na podporu inovačního podnikání (JAIP) na Zlaté stoce ve Čtyrech Dvorech. Fotografie a více v zápise zde 

 

   Na tomto zasedání nás navštívil zastupitel města pan Ivo Moravec, který dětem poděkoval za celoroční činnost  

                                            Dětské zastupitelstvo školní rok 2012/2013

zápis 10 6 2013.pdf

 •  sešli jsme se poprvé 11.září,
 •  druhé setkání většiny dětských zastupitelů se konalo 20. září. při příležitosti organizováníakce Evropský den bez aut
 • třetí setkání proběhlo 5. listopadu a zvolili jsme Dětského primátora, kterým se stal Jan Vlk, ze ZŠ Rožnov, L. Kuby;

prvním náměstkem se stává Štěpánka Jakubcová ze ZŠ Máj II, druhým náměstkem se stává Tereza Hovorková ze ZŠ Rožnov, L. Kuby

 • čtvrté setkání proběhlo jako vánoční posezení a otestování komunikace - pozvánka
 • páté zasedání Dětského zastupitelstva se konalo 18. února.2013
    

Dům dětí a mládeže přichází s nabídkou zapojit se do projektu Mládež a město.

Oslovení pana Mgr. Michny a termíny setkání s přihláškou do tohoto projektu

Dětské zastupitelstvo školní rok 2011/2012

zápis z 12. září 2011

nově zvolený primátor Josef Dušek (vpravo) a náměstci  Lucie Anderlová a Jan Vlk

zasedání probíhají v zasedací místnosti zastupitelstva města

zápis z 5. října 2011 (137,1 kB)  

zápis z 24.11. 2011

 

zápis z 10.12.2012

 

zápis 14.2.2012

 

zápis z 23.4.2012

 

                   obrázek z besedování v DDM ,

projekt Klíče pro život - zde foto z první besedy dětí a dospělých

zápis z posledního zasedání 8.6.2012

Dětské zastupitelstvo školní rok 2010/2011 

zde (76,3 kB)     zápis z února 2011

zde  (73,7 kB)   zápis z 3.3.2011

zde (133,1 kB)    zápis ze září 2010

zde  (2,2 MB)   zápis z prosince 2010

DZ Bohumil Vondryska oznamuje dobrovolnou akci vyčištění městského lesoparku Stromovka od odpadků v sobotu 19.3.2011.

 Celá akce vypukne ve 13,00 hodin schůzkou u dětského hřiště ("oranžové hřiště")s prolézačkami a bude trvat asi 2 až 3 hodiny. Sebou si vezměte jenom svačinu a můžete i špičatý klacek nebo jiný nástroj na sbírání.

pozvánka

Všem děkuje.

Pomohli jsme s organizací Evropského dne bez aut 22.9.2010

 zde (76,3 kB)zápis z října  2010. Dětským primátorem pro školní rok 2010 – 2011 se stal Pavel Lískovecze základní školy  Rožnov – L. Kuby.   

 zde zápis z vánočního setkání na Cassiopeie

  
 

Dětské zastupitelstvo školní rok 2009/2010

 zde (232,8 kB)      zápis z 21.6.2010 z posledního zasedání v tomto školním roce. Informace o  úspěšnosti sbárky v tomto zápisu.

   zde     (113,5 kB)zápis z 19. 5.2010

- zde (109,2 kB)     zápis z 11. 3. 2010           

                                                                   S B Í R K A

My, děti z Dětského zastupitelstva pracujícího při Magistrátu města České Budějovice, jsme  měly příležitost strávit část dne v Základní škole speciální, Dlouhá 35 na sídlišti Vltava.

Navštívily jsme rehabilitační třídu této školy, kde jsou žáci s těžkým tělesným, smyslovým a mentálním postižením, a jsou zcela odkázáni na pomoc druhé osoby. Mluví především očima. Paní učitelky je přenáší, protože sami chodit nemohou, krmí i umývají je. Přestože jsou to věkem žáci prvního i druhého stupně, svým křehkým vzezřením vypadají spíše na předškoláky.

            Tyto děti mají své denní rituály, na které se těší, viděly jsme je při ranním pozdravu, kdy jim paní učitelky rytmicky vyťukávaly a zpívaly písničky, zatímco ony ležely na polohovacích pytlích, dívaly se a reagovaly v náznacích, které náhodný návštěvník těžko rozluští.

            Viděly jsme, jak takový den dětí s těžkým postižením vypadá… Spatřily jsme jejich úsměv i jejich náznaky slov, kterými se dorozumívají.

                        Napadlo nás, co asi prožívají ti, kteří se každodenně o děti starají, minutu po minutě, co prožívají jejich rodiče, kteří je sem ráno vozí a odpoledne si je vyzvedávají. A napadlo nás, jak bychom mohli alespoň trošinku pomoci my …?

My, "děti z Dětského zastupitelstva “ jsme se rozhodly pro tuto rehabilitační třídu a děti v ní  (6 dětí) uspořádat sbírku (na pomůcky a výuku)…

 plakát sbírky (735,5 kB)  : PŘIDEJTE SE K NÁM !

- zde (neznámá velikost) zápis z 8.9.

22.9. se konal Evropský den bez aut (neznámá velikost) kde jsme byli na stanovištích soutěží pro děti.

- zde (neznámá velikost)zápis z  13.10. Primátorem se stává Karel Dvořák ze ZŠ Grünwaldova

3.11. navštívíme stacionář pro děti postižené těžkou formou mozkové obrny z důvodu zamýšlené sbírky.

- zde (neznámá velikost) zápis z 5.11.2009

- zde (81,9 kB)zápis z  9.12.2009

  
 

Dětské zastupitelstvo školní rok 2008/2009

V tomto roce jsme opět vydatně pomohli při organizaci Evropského dne bez aut (EDBA) - 18. 9. 2008.

Na fotografie se můžete podívat v sekci EDBA na odboru ochrany životního prostředí.

Primátorkou na tento školní rok se stala KATEŘINA MATOUŠKOVÁ ze ZŠ Grünwaldova.

 

- zde (262,1 kB) zápis z  8. 9. 2008

zde  (131,1 kB)zápis z 15. 10. 2008

zde (131,1 kB) zápis ze  zasedání v 1. JVS na Čistírně odpadních vod

   

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ Bylo 17.PROSINCE 2008 s Cassiopeiou

- zde (neznámá velikost) zápis ze 17.12.2008

-zde (neznámá velikost) zápis z 26.2.2009

- zde  (neznámá velikost)zápis z 31.3.2009 - Velikonoční zasedání

-zde (neznámá velikost)zápis ze 4.5.2009 - konečné rozhodnutí k tématu budoucí Sbírky a rozhodnutí o účasti na Bambiriádě

Poslední zasedání bylo u včelaře , Marka Otípky :  

Promítl nám film“ Ze života včel“ a povídání o životě včel; dále ukázal odlévání svíčky, zkusili jsme  vyplétání rámečků, pozorovali živé včely za sklem,vytáčeli jsme si sami med, ochutnali jsme různé druhy medu a osvěžili se medovou limonádou. Nakonec jsme své vědomosti uplatnili v krátkém kvízu.

                                                     Krásné prázdniny Vám všem !

-zde (neznámá velikost) zápis z posledního zasedání v červnu 2009

Někteří členové DZ se prezentovali na bambiriádě.

Dětské zastupitelstvo školní rok 2007- 2008

Z historie roku:

První termín zasedání DZ je byl 5. 9. 2007. Na této schůzce jsme se seznámili s novými členy DZ a zabývali se přípravami na Evropský den bez aut.

zde (64,5 kB)zápis září 2007

Na  schůzce 4.9. 2007 si Dětské zastupitelstvo zvolilo svoji primátorku (zleva)

Lenku Beránkovou ze ZŠ Máj I, zástupkyni primátorky  a zapisovatelku Barboru Kutovou a další zapisovatelku Kateřinu Matouškovou.

zde (63,5 kB) zápis říjen 2007

zde (77,3 kB) zápis listopad 2007

Plánované bruslení, na které nás pozval pan primátor se bohužel nekonalo. Déšť nám znemožnil užít si ledovou plochu, ale posezení a zajímavý rozhovor s panem primátorem v jeho kanceláři nám byl dostatečnou náhradou.

Prosincové Dětské zastupitelstvo se konalo na v CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, Č. Budějovice  a

- zde (49,2 kB) zápis prosinec 2007

V únoru jsme se sešli a obohatili naše vědomosti besedou s Mgr. Váchou z Pedagogicko-psychologické poradny a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Pan Vácha nás navštívil již v loňském roce na téma“rozvoj drogových závislostí na Českobudějovicku“. Dnes jsme probrali závislosti ostatní, vycházející z moderní doby: počítač, televize, mobilní telefony, gamblerství.Také byla probrána otázka šikany, sexuálního zneužívání mladých – fyzické násilí.

Úryvky z besedy: "……..co nás otupuje? Jaký cítíte rozdíl mezi sledováním filmu a přečtením knihy? Mobilní telefony: kdo z vás není nervózní když se ocitne dlouhodobě na místě bez signálu?

Hrací automaty, ruleta a sázkařství – tyto závislosti jsou srovnatelné s užíváním heroinu.

Drogy a alkohol: kde je hranice mezi zvědavostí a hloupostí?..."

- zde celý únorový zápis (50,7 kB) 2008

- zde dubnový zápis (32,8 kB) 2008

Navštívili nás cvičitelé psů a předvedli úžasný " tanec se psem"

slečna Pavlicová.

Příští setkání se konalo na Společném setkání dětských parlamentů a zastupitelstev měst Jihočeského kraje  3. června 2008 ve Strakonicích . Vyhráli jsme 1. místo v soutěži na Strakonickém hradu (tmavě zelená trika jsme my) :

-poslední setkání s prohlídkou radnice a rpzloučením bylo v červnu 17. zápis červen2008 zde (140,3 kB)

------------------------------2006 -2007-------------------------------

zde (77,3 kB) zápis  únor 2007 - páté setkání ve školním roce 2006-2007

zápis duben 07 (82,4 kB)  - šesté setkání ve školním roce 2006-2007

  sedmé setkání ve školním roce 2006-2007:

-  zápis květen 07.doc (1,1 MB). Květnové setkání bylo velice zajímavé: Mgr.Pavel Vácha z Pedagogicko-psychologické poradny a Jihočeské univerzity – zdravotně sociální fakulty našeho města pohovořil na téma“rozvoj drogových závislostí na českobudějovicku“. Poutavou a srozumitelnou formou nám předal informace o rozvoji drogových závislostí v našem městě, rady a doporučení jak se zachovat při setkání s drogou, informace o hrozbě jiných závislostí moderní doby o prevenci a o základním právním povědomí, které by měl člověk mít. Upozornil také Dětské zastupitele na možnost škol, objednat si  prevenční programy, dotazníkové akce a podobně.

- zápis červen 07.doc (72,7 kB)  - osmé setkání ve školním roce 2006-2007

  Rok 2006

Dětské zastupitelstvo 2006 - březen06.doc (55,3 kB)

Dětské zastupitelstvo 2006

 -  zápis VI. květen06.doc (66 kB)

  - zápis VII. červen06.doc (56,8 kB)

  - zápis (65,5 kB) září 06 - první setkání v novém školním roce

  - zápis (77,8 kB)  říjen 06 - druhé setkání, volba primátora

čerstvě zvolené :primátorka (zleva) a její zástupkyně 

čerstvě zvolené :primátorka (zleva) a její zástupkyně

zápis (69,1 kB) listopad 06 - třetí setkání

zde (47,6 kB)  prosinec 06 - čtvrté setkání

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  rok 2005

zápis II (36,4 kB)

 zápis I (51,2 kB)

zápis III

zápis IV (52,2 kB)

zápis říjen 05 (45,6 kB) - Dětské zastupitelstvo zasedalo  v pondělí 24. října

a 2005  na Magistrátu města České Budějovice.Na programu byla především volba primátora, kterou se stala Nikola Hazmuková ze Z.Š.Baara. Zastupovat ji bude Eva  Matoušková ze stejné školy. Více najdete v zápisu z října 05.

listopad05.doc (56,8 kB)

prosinec05.doc (47,6 kB)- Vánoční zasedání v Centru globální ekologické výchovy Cassiopeia