Dětští zastupitelé navštíví Jihočeský vědeckotechnický park

V pondělí 16. června navštíví členové Dětského zastupitelstva České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP). Zhruba pětadvacet žáků českobudějovických základních škol se v laboratorních prostorách I. etapy parku seznámí s vybranými pokusy, které jim přiblíží moderní jihočeskou vědu i využití výsledků výzkumů v praxi.

„Dětští zastupitelé budou mít příležitost sami si ozkoušet vědeckou práci a zjistit, co obnáší. Například se zapojí do pokusů s tekutým dusíkem nebo mikroskopového pozorování. Pracovníci firem a institucí sídlících v I. etapě Jihočeského vědeckotechnického parku s nimi dále pohovoří o své práci a o využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Chceme v nich podnítit zájem a doufáme, že je přímá zkušenost s vědeckou prací a jejími možnostmi v praktickém využití přiměje uvažovat o oboru jejich budoucího studia i následné kariéry,“ uvedla ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání (JAIP) Petra Vachová. Začátek návštěvy dětských zastupitelů je naplánován konkrétně na 13:00 hodin, samotná exkurze zabere zhruba tři hodiny.

Právě I. etapa vědeckotechnického parku, která je v provozu od roku 2008, je ve správě JAIP. Agentura kromě toho nabízí nejen firmám sídlícím v I. etapě parku poradenské služby, zprostředkování důležitých kontaktů s veřejnými institucemi i potenciálními obchodními partnery, a dále pak pořádá i různá školení a další vzdělávací akce. Obrátit se na ni mohou i ostatní soukromé společnosti, především začínající podnikatelé, ale také veřejné instituce.

„Když se řeknou České Budějovice nebo Jihočeský kraj, všichni si vybaví pivo, tužky nebo kulturní památky. Přitom jižní Čechy - a krajské město obzvláště - mají obrovský potenciál právě ve vědě a výzkumu a z nich vycházejících inovací a vědeckých poznatků využitelných v praxi. Musíme více využívat faktu, že zde sídlí nejen Jihočeská univerzita s kvalitními přírodovědnými obory, ale také několik podobně zaměřených ústavů Akademie věd ČR. Důležité však je vytvářet dostatečně široké podhoubí pro tyto obory, poptávku a zájem mezi mladými lidmi, aby v nich nacházeli perspektivu a uvažovali o kariéře v tomto směru. Kreativita a inteligence jsou důležitými zdroji prosperity a rozvoje. Proto jsem rád, že Jihočeská agentura pro podporu inovačnímu podnikání vyšla Dětskému zastupitelstvu Českých Budějovic vstříc,“ poznamenal městský radní Ivo Moravec.

Návštěva dětského zastupitelstva v JVTP se koná v rámci programu Envitech, zaměřeného na posilování zájmu školní mládeže o technické a přírodovědné obory, které jsou předností jihočeské vědy a výzkumu.  
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují. Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech). Významným projektem JAIP je informační portál o českých biotechnologiích Gate2biotech. Dále agentura provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku, kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619). Více na www.jaip.cz.

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) se nachází v kampusu Jihočeské univerzity a slouží jako podnikatelský inkubátor, v němž vědecké poznatky nacházejí praktické a komerční využití prostřednictvím začínajících firem. Ty v budově parku mají vyspělé laboratorní a technické zázemí se zaměřením na biotechnologie a zároveň i kancelářské prostory. Dále JVTP nabízí i možnost tzv. virtuálního zasídlení (firmy si zde mohou zřídit oficiální sídlo, i když svou činnost provozují jinde). V současnosti zde fyzicky sídlí dvě firmy a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, pět dalších firem se po startu v JVTP již přesunulo do vlastních prostor. Jihočeský vědeckotechnický park vznikl jako společný projekt Jihočeské univerzity, Jihočeské hospodářské komory (prostřednictvím JAIP, o.p.s.) a Jihočeského kraje (prostřednictvím JVTP, a.s.). I. etapu JVTP, vybudovanou v roce 2008, spravuje a provozuje JAIP, rozsáhlejší II. etapu, která je nyní ve výstavbě, zajišťuje JVTP, a.s.