Didaktický program "Renesance pod Černou věží"

 

Město České Budějovice se zapojilo do projektu Netradiční formy prezentace památkových objektů zpracováním materiálu „Renesance pod Černou věží“.

Odbor památkové péče magistrátu města České Budějovice vytvořil nový, atraktivní produkt, který bude sloužit celoročně jako populárně naučný materiál pro žáky škol, pro turisty, ale i pro širokou veřejnost k upoutání zájmu o prostředí, ve kterém žijí, případně ho navštěvují, aby si byli vědomi jeho kulturních a historických hodnot a zaujali k ochraně těchto hodnot aktivní postoj.

Jedná se o vzdělávací projekt, určený mládeži, zaměřený na historické památky. Jde o barevně tištěnou brožuru složenou z pracovních listů formátu A4 s naučně populární informací o historii a stavebním slohu v Českých Budějovicích, doplněnou o barevné fotografie a kresby renomované ilustrátorky. Publikace je vytvořena k poznávání památek a kulturního dědictví, ale také jako netradiční forma produktu cestovního ruchu a zatraktivnění města.

Materiál nabízí široké využití, i v jazykových mutacích, proto byla spolupráce na tomto projektu nabídnuta i partnerským městům města České Budějovice v rámci oslav Dnů evropského dědictví, které se konají každoročně od roku 1991 a jejichž cílem je nejenom rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o kulturním dědictví, ale především zlepšit informovanost o jiných kulturách.

Publikace je součástí řady Putování historických městem České Budějovice, která vznikla ve spolupráci Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Českých Budějovicích. Řada má v současné době tři díly, přičemž dva s názvem "Samson je také baroko" a "Putování od bludného kamene" vznikly v Národním památkovém ústavu v  rámci institucionálního výzkumu v letech 2005 - 2007. Uvedené díly můžete najít na stránkách Národního památkového ústavu, ústředního odborného pracoviště v Českých Budějovicích http://www.npu-cb.eu/pamatky-hrou-i-poucenim

Možnost bezplatně využít tento populárně naučný materiál o historii a architektuře našeho města dostaly i školy v Českých Budějovicích, jejichž zástupci byli pozváni na radnici a seznámeni s obsahem a možnostmi využití publikace.