DIO - Husova ulice - uzavírka - preferenční pruh pro MHD

 

Stavební a technologické práce na preferenčním pruhu pro MHD budou realizovány během letních prázdnin a vyžádají si uzavírku části Husovy ulici v úseku Mariánské náměstí – Jiráskovo nábřeží, konkrétně od křižovatky Husova x Resslova ke křižovatce Pražská x Krajinská a dotknou se i křižovatky Mariánské náměstí x Husova. Souběžně dojde také k modernizaci světelné křižovatky v uzlu Krajinská – 28. října – Pražská – Husova, zřízení nové světelné signalizace v křižovatce Husova x Haškova a nově bude instalováno zatrolejení Mariánského náměstí a části ulice Husova.

Stavba bude zahájena 1. 7. a potrvá pravděpodobně do 25. 8. 2015, přičemž přípravné práce začnou už během června. Stavbou bude dotčeno poměrně velké území - Husova třída v úseku Jiráskovo nábřeží – Mariánské náměstí, Pražská v úseku Krajinská – restaurace Perla, Holečkova a Resslova ulice.

Předpokládaný průběh staveb:

Od 22. 6. do 30. 6. bude osazováno dopravní opatření a začne se s výstavbou provizorní světelné křižovatky Pražská x Holečkova (u restaurace Perla).

1. 7. 2015 dojde k vypnutí světelných křižovatek Husova x Pražská a Pražská x Krajinská. Dále dojde k úplné uzavírce Husovy ulice v úseku Resslova – Mariánské náměstí, přičemž dopravní obsluze bude umožněno dojet až do areálu U Zelené ratolesti. Veškerá doprava bude převedena na obousměrnou objízdnou trasu Pražská - Perla – Holečkova – Resslova. V křižovatce u Perly bude spuštěna provizorní světelná signalizace. V trase objížďky bude vymístěna veškerá stojící doprava (parkující vozidla) a bude zde platit zákaz zastavení, to až do 10. 8.2015. Dále budou provedeny úpravy dopravy na Mariánském náměstí, kde dojde k omezení levého odbočení v křižovatce s Krajinskou.

Dopravní omezení a úpravy se dotknou i České ulice, kde bude zakázán výjezd do Husovy třídy. Část České od Hroznovy bude proto na přechodnou dobu zbousměrněna. I zde dojde k omezení stání a parkování.

Od 1. 7. do 12. 7. 2015 bude po objízdné trase vedena i veškerá autobusová doprava a budou zřízeny náhradní zastávky mezi ulicí Resslova a Jiráskovým nábřežím na Husově ulici. Ty budou funkční do 10.8. 2015.

Od 13. 7. se do Husovy ulice vrátí veřejná autobusová doprava. Všichni ostatní účastníci silničního provozu budou dále používat objížďku Holečkova – Resslova. Dojde i k dílčí změně v organizaci dopravy na Mariánském náměstí.

Stavební práce v Husově ulici, jako například výstavba nových ostrůvků v křižovatce Husova x Pražská a úpravy kanalizace potrvají do 10. 8., kdy bude zapnuta nová světelná křižovatka Pražská – Krajinská – Husova, kam se vrátí veřejný provoz a stavba bude pokračovat už jen v lokálních dopravních omezeních.

Kompletní ukončení prací by mělo být do 25. 8.2015.

Uvedené termíny je nutné vnímat jako orientační, protože stavba je závislá na klimatických podmínkách a nachází se v místě, kde jsou inženýrské sítě v určitém stupni opotřebení. Navíc se jedná o několik souběžně probíhajících staveb a je nutné dodržet určitou souslednost prací.

Žádáme obyvatele a návštěvníky o trpělivost a pochopení.

Dopravně inženýrské opatření