Dívky a ženy bez přístřeší

Žadatelka o pobyt v azylovém domě musí být plnoletá a musí se jednat o dívku nebo ženu (případně matku s dětmi), která má trvalý pobyt zejména v Českých Budějovicích a nemá možnost si zajistit vlastní bydlení.

O přístřeší je nutno jednat osobně přímo v azylových domech, kde je možné podat žádost o ubytování a požádat o pomoc při řešení sociální situace. 

Azylové domy provozuje příspěvková organizace města Jeslová a azylová zařízení České Budějovice

Kontakty:

Azylový dům Filia, Nerudova 7, Č.Budějovice, tel. 387 427 168, 602 719 536