Dlouhý most bude pro řidiče bezpečnější

Městský správce světelné dopravní signalizace, společnost  Signalbau Huber bude  v letošní zimě vůbec poprvé a zatím pouze zkušebně  monitorovat povrch českobudějovického Dlouhého mostu , který patří z hlediska tvorby náledí k nejrizikovějším bodům v metropoli. „V těsném sousedství mostu je už na stožáru nainstalovaná meteostanice a ve vozovce mostu sonda. Obě tato zařízení budou zaznamenávat aktuální počasí a teplotu vozovky, které si řidiči přečtou vždy ještě před vjezdem na most prostřednictvím světelné tabule osazené na obou koncích. Na námrazu je upozorní blikající červený trojúhelník s vločkou uprostřed,“říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že k výstupům z meteostanice mají přístup pracovníci odboru správy veřejných statků a Veřejných služeb, kteří tak budou mít celodenní informace a  tudíž  možnost pohotově reagovat na vzniklou situaci.