Dny evropského dědictví 2005 v Čes.Budějovicích

Statutární město České Budějovice

pořádá

D n y  e v r o p s k é h o  d ě d i c t v í - EHD  2 0 0 5

16.-17.9.2005

národní téma:

“Nový život v historickém prostředí“

Letošní téma přibližuje památky jako žijící objekty, které jsou součástí běžného života společnosti. Památky jsou v našem povědomí zapsány především jako svědkové naší minulosti a hmotné doklady naší historie. Dávná životní moudrost však naléhavě připomíná, že bez poznání a respektu k minulosti bychom nedokázali interpretovat naší současnost ani anticipovat naší budoucnost. Památky jsou tedy jakýmsi důležitým mostem  mezi naší minulostí, přítomností a budoucností.

Program:

Při příležitosti konání Dnů evropského dědictví - EHD 2005 v Českých Budějovicích budou zpřístupněny vybrané kulturní památky a pořádány doprovodné kulturní akce.

Pátek 16.9.2005

v 15.00 hod. – slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví – EHD 2005 

  1.náměstkem primátora města Mgr. Jurajem Thomou

  v Galerii Na dvorku, Hroznova 8, České Budějovice, předáním 

  symbolického klíče k památkám. Zároveň zazní hudební 

  doprovod v podání jazZíka spol. Jindřicha Zíky.

v 16.00 hod. – žesťový koncert z ochozu Černé věže, ul.U Černé věže, České

  Budějovice – OK BRASS QUINTET 

Sobota 17.9.2005

seznam zpřístupněných kulturních památek a doprovodných akcí:

1.Biskupská zahrada

adresa: vstup ze Zátkova nábřeží

Vznikla na místě bývalého parkánu, tj. prostoru mezi hlavní městskou hradbou s Otakarovou baštou a parkánovou hradbou s altánem, postaveným na místě bašty situované ve vnější hradbě. Je součástí areálu Biskupství českobudějovického.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

2. Dominikánský klášter 

adresa: Piaristické nám.

Soubor objektů s kostelem Obětování Panny Marie. Výstavba zahájena r. 1265 na popud Přemysla Otakara II. V interiéru kostela dochovány zbytky malířské výzdoby ze 14. a 15. stol. (sv. Dorota, sv. Jiří, Zvěstování P. Marie, desetimetrová postava sv. Kryštofa).

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

Doprovodná akce – historický trh na Piaristickém nám. – pocta Hirzovi, setkání se středověkem (řemesla, kejkle, písně, mučení) pro děti i dospělé  14.00 – 17.00 hod. 

Vstupné: zdarma

3.Gotický srub

adresa: Panská 14

Měšťanský dům s typickou fasádou. Na kamenném zdivu v přízemí byl osazen obdélný srub s dvěma malými okny do ulice. Roubené stěny opatřeny hliněnou izolační omazávkou drženou šikmo zaseklými dřevěnými klíny. Přístupné přízemí a první patro.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2004  10.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

 4.Husův sbor

adresa: Palackého náměstí 1

Novostavba trojlodní baziliky podélně orientované v severní polovině náměstí, které se mělo stát centrem Pražského předměstí. Výstavba byla v roce 1924. Interiér je vyzdoben plastikami, reliéfem a krucifixem od vynikajícího českého umělce Františka Bílka.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  8.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

 5.Jihočeské muzeum

adresa: Dukelská 1, České Budějovice 1

Stavba novorenesanční budovy podle návrhu plzeňského architekta Schwerdtnera provedena v letech 1898 až 1901. Obdélníkový půdorys dvoupatrové budovy se středním a dvěma bočními trakty. Jedním ze zajímavých exponátů v muzeu je model města Českých Budějovic z 1.poloviny 17.století. K historickému jádru města se váže mnoho pověstí, snad nejznámější o bludném kameni. Více informací získáte ve dnech EHD 2005 v Jihočeském muzeu.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

od 15 do 17 hod.  Setkání s mnohostranným lidovým tvůrcem Jiřím Blažkem, autorem výstavy „Tvorba Jiřího Blažka“. Hra 

  na dudy, ukázka výroby gobelínu a podmalby na skle.

Vstupné: zdarma

+ muzeum koněspřežky, Mánesova 10

Památky koněspřežní železnice na území města České Budějovice. Dokumentární a hrané filmy z historie koněspřežní železnice České Budějovice-Linec.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9-12.30 a 13.00-17.00 hod.

Vstupné: zdarma

6.Kaple Smrtelných úzkostí Páně

adresa: Kněžská

Postavena v letech 1727-31 v barokním stylu, situována východně od katedrály sv. Mikuláše. Uvnitř bohatá fresková výzdoba od J. Schöpfa s ústředním motivem Boha - Otce doprovázeného anděly s nástroji Kristova utrpení a osmera blahoslavenstev. Dnes slouží řeckokatolické církvi.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

7.Kostel Růžencové Panny Marie

adresa: Žižkova  4

Římskokatolický kostel s řeholním domem Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti vystavěn J. Stabernakem v roce 1900. Vstupní průčelí a bohatá dekorativní výzdoba interiéru inspirovaná byzantským a románským stylem.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.30 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

 8.Malá solnice 

adresa: Hroznová 23

Severní renesanční trakt přiléhající k hlavnímu objektu historické městské zbrojnice.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  10.00 - 13.30  a 14.00 – 18.00 hod.

Doprovodná akce -  Stálá expozice největší veřejně přístupné sbírky motocyklů v ČR, 89 motocyklů, historická jízdní kola, 

  exponáty z oblasti letectví, automobily, technické zajímavosti archiv dokumentace, motoristická

  knihovna.

Vstupné: 40,-Kč/20,-Kč.

9.Měšťanský dům - Galerie Hrozen

adresa: Hroznová  22

Měšťanský dům gotického založení s bohatou vrcholně renesanční sgrafitovou fasádou. Ve sklepních prostorách, vstupní síni a průjezdu celoročně přístupná galerie specializovaná na prezentaci grafiky.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

Pro opravu sklepů postižených povodněmi 2002 budou uzavřeny sklepní prostory.

10.Měšťanský dům - Komorní galerie v Panské

adresa: Panská  7

Dům středověkého založení je torzem rozsáhlejší starší zástavby, místně zvané thabor u Rabenštejnské věže. Vyniká malebnou linií štítů, interiéru a dvorku.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9- 12.00 a 12.30 – 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

Doprovodná akce – výstava „České Budějovice za dob pan Rady“

11.Polygonální bašta - Galerie Pod kamennou žábou

adresa: Piaristické nám.

V důsledku posilování hradebního systému města v 15. stol. bylo vystavěno několik polygonálních obranných bašt s kvadratickým základem. Do současnosti se zachovala tato jako jediná. Působí zde Galerie Pod kamennou žábou s bohatým doprovodným programem.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

Doprovodná akce - výstava  - Eva Prokopcová „Na tapetě, na sádře“ 

12.Puklicův dům - Evropské informační centrum

adresa: Krajinská 2

Měšťanský dům, tzv. Puklicův, byl vystavěn na gotické nárožní parcele. Objekt s renesančním jádrem a nástavbou z 2. poloviny 19. století má secesně upravenou fasádu, včetně věžičky. Koncem 80. let 20. století byl objeven a restaurován původní pozdně gotický trámový strop v síni prvního patra.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  8.00 – 12.00 hod.

Vstupné: zdarma

13.Rabenštejnská věž

adresa: Hradební

Zbudována v průběhu 14. stol. jako součást městského opevnění. Stavba se zpevněnými nárožími zakončená vysokou valbovou střechou. Do přízemí se původně vstupovalo žebříkem z prvního patra. Areál po celkové rekonstrukci. Ve věži stálá expozice -  brnění, zbraně.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

14.Solná brána

adresa: Česká 66

Budova sloužila od poloviny 16. století jako skladiště solí. Začátkem 19. století došlo k zásadní přestavbě objektu, který pak mezi lety 1832-70 sloužil potřebám koněspřežní železnice. Unikátní jsou zejména původní dochované dřevěné konstrukce podhled, trámů a průvlaků. Nyní po celkové rekonstrukci.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Doprovodné akce – v 10.00 hod. divadelní představení pro dospělé „Píseň poučná o tom, kterak český inženýr F.A.Gerstner koněspřežnou dráhu první na kontinentě zbudoval a kterak mu při tom byl český fištrón kupomoci.“, studio Dell’arte.

Vstupné: zdarma

15.Soubor kamenných plastik

adresa: Piaristické nám., zahr. Pod Bílou věží

Soubor plastik sochaře Josefa Dietricha, původně lemující vstup ke klášteru: sv. Anna, sv. Dominik, sv. Josef, sv. Zachariáš, sv. Jáchym, sloup Nejsvětější trojice, sousoší Kalvárie z let 1734-46.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

16.Teologická fakulta 

adresa: Kněžská 8

Klášter byl založený z podnětu císařovny Anny Tyrolské v roce 1651 na místě vyhořelých měšťanských domů. Společně s kostelem sv. Anny, kanovnickými domy a zahradami vytváří významný architektonický soubor staveb.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2004  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

17.Wortnerův dům - Alšova jihočeská galerie

adresa: U Černé věže  22

Vzácný typ pozdně gotického měšťanského domu, známého více z podunajské stavební oblasti s cimbuřím, představeným 1. patrem, hřebínkovými klenbami a trámovými záklopovými stropy.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

18.Železná panna

adresa: Zátkovo nábřeží

Věž, součást městského opevnění, byla vystavěna ve 14. století. Čtyřpatrová stavba s odsazeným posledním podlažím je překryta valbovou střechou. Pojmenování vzniklo podle mučidla, které bylo ve věži umístěno.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

19.Čermákův dům

adresa: Nám. Přemysla Otakara II.  15

Jeden z nejhodnotnějších měšťanských domů s ojedinělou kamenickou výzdobou (dveřní a okenní ostění, rozetová okna s kružbou, zábradlí, krakorce). V prvním patře restaurované trámové záklopové stropy. Objekt po rekonstrukci. Přístupné první patro s kaplí.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

Vstupné: zdarma

20.Českobudějovická radnice

adresa: Nám. Přemysla Otakara II.  1-2

www.c-budejovice.cz,

Renesanční novostavba s barokní přestavbou podle návrhu schwarzenberského stavitele A. E. Martinelliho. Na atice umístěny alegorické sochy občanských ctností od sochaře Josefa Dietricha. V obřadní síni freska Šalamounova soudu od J. A. Schöpfa z r. 1730.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 - 17.00 hod.

Průvodcovský okruh radnicí: 17.9.2004 v časech 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod (informace v Turistickém informačním centru)

Doprovodné akce  - hudební  vystoupení  na nádvoří radnice v 10.00 – 12.00 hod – rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče

Výstava umístěná ve výstavních prostorách radnice „ Křest jako symbol znovuzrození v uměleckém řemesle a výtvarném umění“ od 5.9.2005 do 25.9.2005.

Vstupné: zdarma

21.Řadový měšťanský dům

adresa: Biskupská  3

Řadový měšťanský dům středověkého založení. V přízemí a patře převážně raně renesanční klenutý prostor. Vrcholně klasicistní fasáda z období kolem r. 1820.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  10.00 - 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

22.Dům U Beránka

adresa: Krajinská 35

Měšťanský dům gotického založení na dvou v renesanci sloučených parcelách. Bývalý hostinec U Beránka. Vstupní síň křížově zaklenuta na dvojici středových sloupů, dodatečně rozdělena na průjezd a prodejnu. Objekt po celkové rekonstrukci. Ve dvoře fotoateliér s galerií.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  10.00 – 18.00 hod.

Doprovodná akce: hudební vystoupení ve 14.00 hod. – pěvecký soubor Canzonetta

Vstupné: zdarma

23.Dům – Hroznova 8

adresa: Hroznova 8

Gotický měšťanský dům s řadou architektonických detailů, portálů. Renesanční a klacisistní přestavba objektu.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00 – 17.00 hod.

Doprovodné akce – ukázky lidových řemesel od 9.00 do 17.00 hod.

-  výstava obrazů Josefa Chrta „Krajinosny“

-  vystoupení Swingového mládežnického orchestru – CRI DU CHAT

Vstupné: zdarma

24.Kostel sv.Jana Křtitele a sv.Prokopa

adresa: Staroměstská ul.

Kostel byl původně kostelem předkolonizační osady Budivojovice, poblíž které byly později založeny České Budějovice. Raně gotická stavba pochází z poloviny 13.století Na věži visí dva nejstarší budějovické zvony – Svatý Jan a Svatý Prokop. Kostel je obklopen částí zrušeného staroměstského hřbitova.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

17.9.2005  9.00-12.00 a 12.30 – 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

Národním garantem Dnů evropského dědictví je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS).

Lokálním garantem Dnů evropského dědictví v Českých Budějovicích je statutární město , Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a společnost Solná brána, s.r.o.