Dny evropského dědictví 2011

Aktualizace z pátku 16. 9.: Sobotní Den evropského dědictví, který se v Českých Budějovicích uskuteční od 10 do 17 hodin, nabídne veřejnosti také jedinečnou možnost navštívit kostel Svaté Rodiny v ulici Karla IV. S českobudějovickým primátorem Jurajem Thomou se na tom dohodl ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Václav Rameš.

Archiv je současným majitelem památky, podle předběžné dohody však kostel brzy přejde do vlastnictví českobudějovického biskupství. Kostel Svaté Rodiny z roku 1888 je novogotickou památkou, kterou dříve spravovala kongregace sester sv. Karla Boromejského. V roce 1968 byl však odsvěcen a následně využíván jako archivní depozitář.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dny evropského dědictví (EHD) každoročně v měsíci září přinášejí veřejnosti možnost navštívení nejzajímavějších památek a míst ve městě.

Letos se Dny evropského dědictví uskuteční ve dnech

10. až 18. září 2011.

Národní zahájení EHD proběhne dne 10. září 2011 v Žatci a téma dnů je: Památky - tvůrci panoramatu našich měst a městeček.


V Českých Budějovicích proběhnou EHD v sobotu 17. 9. 2011.

EHD České Budějovice 17. září 2011 

Doprovodné akce k Dnům evropského dědictví 2011 se na památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích konají ve dnech 17.9. a 18.9. 2010.