Do kraje se bude volit už v říjnu, některé okrsky budou přesunuty

 

Informace k říjnovým volbám

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Voliči své hlasy odevzdají ve svém volebním okrsku, případně si požádají o vydání voličského průkazu. Ten opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně u příslušného obecního úřadu nejpozději do 5. října 2016 do 16.00 hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději do 30. září 2016.

„Z důvodu rekonstrukce budov ELEKTRO S.M.S. v ulici Dobrovodská a KS-kart v ulici A. Trägera, dochází ke změně sídla volebního okrsku č. 85, který se přesouvá do budovy EKO-SIGNET, Vzdělávací centrum, Družstevní ulici č. 128/1 a ke změně sídla volebního okrsku č. 27, který se přesouvá do budovy Hospůdka U Korbelů v ulici A. Trägera č. 341/85. Z kapacitních důvodů dále dochází ke změně sídla volebního okrsku č. 33 (ZŠ a PŠ Trhové Sviny, ul. Dlouhá 35), který bude nově v budově Jihočeské univerzity - ZSF, ul. J. Boreckého č. 1167/27,“ upozorňuje primátor Jiří Svoboda.

Podrobnější informace o nadcházejících volbách občané získají na telefonních číslech 386 805 020, 386 805 024, 386 805 018 a 386 805 001 i na webových stránkách města www.c-budejovice.cz, v sekci „Volby“.