Do opravené věžičky byla opět uložena schránka s dokumenty

Slavnostní ráz mělo ukončení rekonstrukce věžičky na budově krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Do věžičky byla dnes uložena schránka s dokumenty, které mají přinést vzkaz pro budoucí generace.

Uložení schránky se vedle funkcionářů HZS Jihočeského kraje v dopoledních hodinách dnes zúčastnil i primátor města České Budějovice Jiří Svoboda. Společně s ředitelem jihočeských hasičů Lubomírem Burešem vložili do schránky jak původní originální dokumenty, tak dokumenty nové. Nově vložené materiály dokumentují současné využití budovy a zároveň jsme je doplnili o předměty vydané k příležitosti zmíněných hasičských a městských oslav.

Uvnitř schránky byly tři dokumenty a jedenáct malých fotografií. Nejstarší dokument pochází z roku 1895. Je psaný ručně a v německém jazyce je zde popsáno, jak „tato královská a císařská kasárna byla vystavěna v letech 1894 a 1895 za vlády jeho milosti majestátu císaře Franze Josefa I, obecním úřadem Budějovice, pod německým stavebním mister panem Johannem Kneislem, s náklady cca 400000,- Florinů (zlatých)“. Následuje pak výčet jmen všech řemeslníků, kteří se na stavbě podíleli.

Dalším dokumentem je strojopis z roku 1969, kdy v budově tehdejších kasáren Julia Fučíka sídlil dělostřelecký pluk. V dokumentu jsou informace o rekonstrukci věžičky a základní informace o tehdejším vojenském útvaru. Z roku 1969 pochází i poslední dokument, kde je ručně jmenovitě vypsáno, kdo rekonstrukci věžičky prováděl.
Na fotografiích – pravděpodobně také 60. let minulého století – je zdokumentována vojenská přehlídka konaná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Foto zdroj: HZS Jihočeského kraje