Dobrá zpráva pro cyklisty, stezka bude delší

Stavba trasy E cyklostezky a lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici je zahájena.

„V rámci prací dojde k rekonstrukci a rozšíření stávající cyklostezky v parku u řeky Malše. V křižovatce ulic Dukelská a Alšova budou vytvořeny vysazené chodníkové plochy pro převedení chodců a cyklistů. Stejné plochy jsou i v křižovatce ulic Alešova a Vrchlického nábřeží, kde zajišťují plynulé převedení přes cyklolávku se smíšeným provozem do Alešovy ulice, a to chodce na stávající chodníky a cyklisty pomocí piktogramů do běžného provozu. Poslední předsazená plocha je umístěna v křižovatce ulic Novohradská  a Alešova. Tímto přechodem s cyklopřejezdem dojde k propojení stezek až do Průmyslové ulice. Součástí je posunutí stávající zastávky MHD v Novohradské ulici, odstranění přístřešku a osazení nového. Křížení s ulicí Alešova je řešeno vysazenými křižovatkovými plochami. V rámci těchto ploch dojde k převedení cyklistů a chodců přes komunikace,“ popisuje náměstek primátora Petr Holický a dále doplňuje, že nová lávka pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku bude mít ocelobetonovou konstrukci s horní mostovkou. „Spodní stavbu tvoří dva kusy železobetonových opěr uložené na hlavách velkoprůměrových pilot. Mostní zábradlí bude ocelové se svislou výplní výšky. Celková investice představuje částku 7,2 milionů korun,“ dodává náměstek Petr Holický.

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou a částečnou uzavírku níže specifikovaných místních komunikací pro zajištění realizace stavebních úprav komunikací pro cyklotrasu E a lávku přes Mlýnskou stoku (viz příloha):

1. et.     10. 9. – 24. 9. 2017     úplná uzavírka části parkovacího zálivu v ulici Dukelská, chodník

2. et.     7. 8. – 9. 9. 2017         úplná uzavírka chodníků v parku podél ulice Dukelská

3. et.     13. 11. – 24. 12. 2017 úplná uzavírka křižovatky ulic Alešova x Vrchlického nábř. (u SŠ)

4. et.     16. 10. – 12. 11.2017  úplná uzavírka křižovatky ulic Alešova x Vrchlického nábř. (u MŠ)

5. et.      4. 9. – 8. 10. 2017      částečná uzavírka křižovatky ulic Alešova x Novohradská

6. et.      9. 10. – 5. 11. 2017    částečná uzavírka křižovatky ulic Alešova x Novohradská

7. et.      6. 11. – 17. 12. 2017  částečná uzavírka ulice Novohradská (u křižovatky s ul. Alešova) 

Objízdná trasa není stanovena.

DIO

DIO