Dobrovodskou stoku překlene nový most

 

Stavba mostu tvořeného monolitickou železobetonovou deskou rámové konstrukce začne v příštím týdnu, a to v místě stávajícího přemostění Dobrovodské stoky za areálem supermarketů Terno a Albert.

„Původní most bude demontován a odvezen na skládku. Komunikace na novém mostě je navržena jako jednopruhová obousměrná s šíří vozovky 3,50 m. Vozovka na obou předpolích mostu bude obnovena a na komunikaci směrem od prodejny SCONTO bude zřízen přechod pro chodce. Vlevo ve směru osy mostu je navržen nový chodník šířky 2,50 m a je veden od nového přechodu na komunikaci od SCONTO přes nově budovaný most,“ popisuje náměstek primátora Petr Holický s tím, že funkce mostu se po vybudování nezmění. 

Stavba bude realizována v období  červenec až říjen 2016. V týdnu od 13.7. budou práce zahájeny. Doba realizace dle smlouvy o dílo je 110 kalendářních dnů od převzetí stavby.