Dobrovolné vstupné vyneslo přes pětatřicet tisíc korun

 

Kinematograf bratří Čadíků v Českých Budějovicích letos navštívilo asi 3 500 diváků. Projekce na náměstí Přemysla Otakara II. vynesla i rekordní dobrovolné vstupné představující částku 35 425 korun. Výtěžek bude opět použit na dobročinné účely.

V minulosti již organizátoři kinematografu přispěli například na projekt Pomozte dětem, konto Bariéry či na fungování Masarykova onkologického ústavu v Brně. Kinematograf bratří Čadíků promítá výhradně filmy z české produkce či koprodukce.

Přehled charitativních výběrů při akci Kinematograf bratří Čadíků

Rok konání                         Vybraná částka

2009                                     13 385,-

2010                                     14 789,-

2011                                     11 162,-

2012                                      9 925,-

2013                                     18 497,-  jen 2 dny promítání

2014                                     16 399 ,-

2015                                     35 425 ,-