Dokončené etapy

1.2 Pekárenská - Rudolfovská: v provozu od 31. března 2012

2.1 Rudolfovská - Vrbenská: v provozu od 23. srpna 2011

Výstavba prvních částí zanádražní komunikace začala v roce 2009. Jako první byla v srpnu 2011 do provozu uvedena etapa 2.1 mezi ulicemi Rudolfovská a Vrbenská, následovaná v březnu 2012 etapou 1.2 mezi ulicemi Rudolfovská a Pekárenská, která v tomtéž roce sehrála významnou roli jako objízdná trasa při výstavbě IV. železničního koridoru (v jako součást výstavby železničního koridoru byl rovněž rozšířen viadukt právě na Pekárenské).

Výstavba z jihu navazující etapy 2.2 z Vrbenské na Dobrovodskou byla zahájena v říjnu 2013 a bude dokončena v listopadu 2014, severní část v podobě etapy 1.1 bude zahájena v roce 2014 a dokončena 2015.