Dokumentace architektonické soutěže na Háječek

VÍCEÚČELOVÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ HÁJEČEK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Na této stránce najdete vedle kompletní "zadávací dokumentace" také soutěžní protokol a hodnocení neumístěných návrhů.

Prohlídka řešené lokality s výkladem: 22. listopadu 2012 ve 13.00 hodin na místě samém před hlavním vstupem do areálu letního kina (přístup z ulice F. A. Gerstnera, parkování tamtéž).

Odkaz na dokumentaci veřejné zakázky.Soutěžní podmínkyP.01 ZadáníP.02 Schválení soutěže Českou komorou architektůP.03 Rešerše historického vývoje územíP.04 Limity řešení dané stanovisky a vyjádřeními orgánů a organizací chránících veřejný nebo jiný neopomenutelný zájem v územíP.05 Prohlášení o právním vztahu účastníka (právnická osoba) a autora / prohlášení o autorství - formulářP.06 Fotografie území v aktuálním stavu ke dni 11.08.2012P.07 Výřez ortofotomapy Českých Budějovic

    soutěžní podklad P.07 (formát PDF) obdrží zájemce elektronicky prostřednictvím portálu www.uschovna.cz po předchozím písemném vyžádání na adrese sekretáře poroty žadatel připojí písemné prohlášení tohoto znění: „Čestně prohlašuji, že zapůjčené soutěžní podklady pro ideovou jednokolovou veřejnou urbanistickou a architektonickou soutěž o návrh ,Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích´ použiji výlučně pro zpracování návrhu řešení, neposkytnu je třetí osobě ani je nebudu dále šířit nebo používat pro jiné účely a ani nebudu pořizoval jejich kopie. Jsem si vědom právních důsledků porušení tohoto prohlášení“. (jméno, příjmení, adresa) bez tohoto prohlášení nebude podklad žadateli poskytnutP.08 Letecké snímky územíP.09 Výřez územního plánu města České Budějovice s textovou částí, legendou a specifikací veřejně prospěšných staveb v územíP.10 Snímek mapy katastru nemovitostí s vyznačením hranic řešeného území a širších vztahůP.11 Digitální technická mapa území ve formátu DWG

    soutěžní podklad P.11 (formát DWG) obdrží zájemce elektronicky prostřednictvím portálu www.uschovna.cz po předchozím písemném vyžádání na adrese sekretáře poroty žadatel připojí písemné prohlášení tohoto znění: „Čestně prohlašuji, že zapůjčené soutěžní podklady pro ideovou jednokolovou veřejnou urbanistickou a architektonickou soutěž o návrh ,Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích´ použiji výlučně pro zpracování návrhu řešení, neposkytnu je třetí osobě ani je nebudu dále šířit nebo používat pro jiné účely a ani nebudu pořizoval jejich kopie. Jsem si vědom právních důsledků porušení tohoto prohlášení“. (jméno, příjmení, adresa) bez tohoto prohlášení nebude podklad žadateli poskytnutP.12 Digitální katastrální mapa území ve formátu DWG

    soutěžní podklad P.12 (formát DWG) obdrží zájemce elektronicky prostřednictvím portálu www.uschovna.cz po předchozím písemném vyžádání na adrese sekretáře poroty žadatel připojí písemné prohlášení tohoto znění: „Čestně prohlašuji, že zapůjčené soutěžní podklady pro ideovou jednokolovou veřejnou urbanistickou a architektonickou soutěž o návrh ,Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích´ použiji výlučně pro zpracování návrhu řešení, neposkytnu je třetí osobě ani je nebudu dále šířit nebo používat pro jiné účely a ani nebudu pořizoval jejich kopie. Jsem si vědom právních důsledků porušení tohoto prohlášení“. (jméno, příjmení, adresa) bez tohoto prohlášení nebude podklad žadateli poskytnutP.13 Mapa stabilního katastru z 30. let 19. stoletíSekretář soutěže

Jméno: Bc. Petr Vokroj
Adresa/Sídlo: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., č. 2, dv.č. 212 370 92 Č. Budějovice
Tel/fax: 386 803 216
E-mail: VokrojP@c-budejovice.cz