Dokumentace z úřední desky, smlouvy

 

Předmět

Odkaz

Vyvěšeno od / do

Záměr bezúplatného převodu - stavební úpravy komunikace č. III/14539

úřední deska

23.11.2012
10.12.2012

Žádost o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí (část 2, 1. etapa)

úřední deska

13.11.2012
29.11.2012

Smlouva o budoucí darovací smlouvě (Jihočeský kraj)

smlouvy

13.11.2012

Stavební povolení „Stavba přeložky silnice III/14539 - přeložka kanalizace v Husově ulici a bezvýkopová sanace sběrače“

úřední deska

08.11.2012
23.11.2012

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (manželé Třešňákovi)

smlouvy

17.10.2012

Zahájení stavebního řízení stavby - přeložka silnice III/14539 přes ul. M. Horákové do ul. Strakonická, část 2, 1. etapa - Č. Budějovice 2

úřední deska

12.10.2012
28.10.2012

Zahájení řízení „Stavba přeložky silnice III/14539 - přeložka kanalizace v Husově ulici a bezvýkopová sanace sběrače“

úřední deska

09.10.2012
25.10.2012

Informování o podané žádosti o stavební povolení "Přeložka silnice III/14539 přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická - část 2, 1. etapa"

úřední deska

24.09.2012
03.10.2012

Informování o podané žádosti o stavební povolení "Přeložka silnice III/14539 přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická - část 2, 1. etapa"

úřední deska

24.09.2012
03.10.2012

Kupní smlouva (manželé Třešňákovi)

smlouvy

17.09.2012

Smlouva o budoucí darovací smlouvě (Jihočeský kraj)

smlouvy

30.08.2012

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (manželé Třešňákovi)

smlouvy

17.08.2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby (2008)

úřední deska

02.12.2008