Domov na Větrné slouží seniorům patnáct let

Domov pro seniory Máj vznikl rekonstrukcí bývalého hotelu a jeho kolaudace a předání se konalo těsně před vánočními svátky v roce 2003. První klientky se ubytovaly přesně před patnácti lety, tedy 3. března 2004. V té době měl domov 127 lůžek a poskytoval služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, se zvláštním režimem a také odlehčovací služby, pro které byla vyčleněna dvě lůžka. Zájem o ně se ale neustále zvyšoval, a proto bylo v březnu 2008 otevřeno první odloučené pracoviště v Tylově ulici se 14 lůžky a 10 místy v denním stacionáři. O několik měsíců později, konkrétně v březnu 2009, se toto pracoviště rozšířilo o dalších 10 lůžek.

„Přibližně ve stejném období vznikl záměr rozšířit kapacitu domova se zvláštním režimem. Město, které je v pozici zřizovatele, odkoupilo objekt bývalého penzionu a po jeho celkové rekonstrukci bylo v červenci 2012 otevřeno další odloučené pracoviště v ulici Na Zlaté stoce s 20 lůžky. Ta byla obsazena během několika dní a doposud jsou plně využívána,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko a dále upřesňuje, že další místa vznikla po rekonstrukci sousedního objektu na Máji, jež dříve využívalo mateřské centrum.

„Za uplynulých patnáct let domov poskytl své služby více než devíti stovkám klientů, a to nepočítám krátkodobé pobyty v odlehčovací službě. Postupnému zvyšování lůžkové kapacity odpovídá i nárůst zaměstnanců. Zatímco v roce 2004 pracovalo v domově 80 pracovníků, po dokončení nového pracoviště s 32 lůžky je jich 168,“ dodává ředitel domova Pavel Janda.

Zřizovatelem Domova pro seniory je město, které jej, stejně jako Jihočeský kraj, finančně podporuje.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 7. 3. 2019.