Domy s pečovatelskou službou (DPS)

Jedná se o zařízení poskytující sociální péči občanům, kteří jsou ve starobním nebo plném invalidním důchodu. Rozsah i výši úhrad za jednotlivé výkony stanovuje zákon č. 108/2006Sb. v platném znění a vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění. Tyto služby si mohou obyvatelé DPS objednat ve stanici pečovatelské služby, která je v každém tomto zařízení. 

Žádost se podává prostřednictvím výběrového řízení na daný byt - více informací na Kontaktním místě pro bydlení Správy domů České Budějovice s.r.o.

K dispozici zde jsou společenské místnosti, kde mají obyvatelé možnost společných setkání a kulturního vyžití.  Program si zajišťují senioři sami, nebo ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Jedná se o zájezdy, divadelní představení, různá posezení atd.

Statutární město České Budějovice provozuje 5 DPS a disponuje 334 byty zvláštního určení:

DPS Tylova 11, Č. Budějovice

Kapacita  82 bytů. Zařízení se nachází na břehu řeky Malše. V okolí jsou možné velice příjemné procházky přírodou. V objektu je i klub důchodců, určený pro setkávání seniorů, společenské a kulturní aktivity.
 

DPS Plzeňská 42, Č. Budějovice

Kapacita  42 bytů. Situovaný v klidném prostředí, před zařízením je pěkný udržovaný park. V objektu se nachází klub důchodců.
 

DPS Dlouhá 20, Č. Budějovice

Kapacita  24 bytů + 1 bezbariérový byt. V objektu se nachází klub důchodců. 
 

DPS Experiment, Lidická 5 a 7, Č. Budějovice

Kapacita 104 bytů. Objekt se nalézá ve středu města, nedaleko Krajského úřadu České Budějovice. Senioři mají možnost využívat v objektu klub důchodců.
 

DPS Nerudova 2a, České Budějovice

Kapacita 82 bytů. Jedná se o objekt postavený v novém architektonickém stylu. Senioři zde mají k dispozici (kromě běžných služeb) i možnost využívání klubu důchodců. Pečovatelskou službu zajišťuje Centrum sociálních služeb Staroměstská, které s DPS Nerudova sousedí. Oba objekty jsou propojeny spojovací chodbou.

Stránka byla upravena uživatelem Šárka Kovárnová, 7. 6. 2021.