Doplnění k zákonu o realitním zprostředkování

Zákonem č. 190/2020 Sb. se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Termín pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a doložení dokladů prokazujících splnění podmínky odborné způsobilosti se posunuje o šest měsíců, tj. nejpozději do 31. března 2021.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 29. 4. 2020.