Doplňující průzkumy a rozbory

Doplňující průzkumy a rozbory (PaR) se zpracovávají na úplném začátku procesu pořizování územního plánu. Jejich úkolem je zejména zjištění aktuálních informací o stavu a záměrech v území. PaR jsou jedním z podkladů, které slouží pro zpracování návrhu zadání územního plánu. Až na základě schváleného návrhu zadání územního plánu se zpracovává samotný návrh územního plánu.

PaR byly odevzdány zpracovatelem ÚP ČB v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo na zpracování ÚP ČB dne 15. 12. 2019.

dokumentace PaR k nahlédnutí zde