Doprava do náhradních škol pro žáky ZŠ Máj I, ZŠ Máj II a ZŠ waldorfské

 

Budějovický dopravní podnik poskytuje důležitou pomoc v podobě dopravy žáků a pedagogů základních škol Máj I, Máj II a waldorfské základní školy, jejichž objekty musely být uzavřeny, do náhradních škol.

Doprava bude zajištěna zřetelně označenými trolejbusy a autobusy dopravního podniku. Na informačních panelech každého vozu bude piktogram dětí, název jejich školy i náhradní školy, ke které daný vůz jede. Vozy nebudou z důvodu bezpečnosti dětí zastavovat po trase, ale pojedou přímo až do cílové zastávky.

V pondělí 5. prosince budou oproti níže uvedené tabulce časy ranních odjezdů ze zastávky Máj – A. Barcala pro ZŠ Máj I a ZŠ Máj II výjimečně až v 8.20 hodin. Žáci, kteří nemají zajištěnou výuku v Domečku či v ZŠ O. Nedbala, se totiž nejprve sejdou před areálem májských škol. V doprovodu svých pedagogů poté společně odejdou na autobusovou zastávku městské hromadné dopravy Máj – A. Barcala.

Autobusy pro ZŠ Waldorfská budou již od pondělí odjíždět dle níže uvedeného harmonogramu, který byl projednán s vedením města a dotčených škol.

Toto opatření vzhledem k jeho rozsahu vyžaduje maximální nasazení pracovníků dopravního podniku, kteří jej chápou jako potřebnou pomoc dětem, jejich rodičům i pedagogům ve složité situaci.

zdroj: tisková zpráva Dopravního podniku města České Budějovice

Harmonogram dopravy žáků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II - platný od úterý 6. prosince
Harmonogram dopravy žáků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II - platný od úterý 6. prosince
Harmonogram dopravy žáků ZŠ waldorfské
Harmonogram dopravy žáků ZŠ waldorfské