Doprava ve městě

Informace pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Možnosti dopravy ve městě - vlaky, autobusy, MHD, lodě, letiště

Městem prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky.

Registrační značky, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Strategické a rozvojové projekty v oblasti organizace dopravy.

Investiční záměry  na území města v oblasti dopravní infrastruktury.

Dopravní omezení ve městě

 Přehledná mapa dopravních omezení plynoucí ze zásadních oprav a rekonstrukcí komunikací, mostů, modernizací křižovatek na území města.

Upozornění a uzavírky

Dne 7. července 2022 nebudou v provozu budovy magistrátu. 

Dne 11. června 2022 se v rámci setkání Indian Riders Fest Budweis uskuteční spanilá jízda motocyklů po okolí Českých Budějovic.

Od 5. června do 31. srpna bude úplná uzavírka.

Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem. 

Úplně uzavřena bude pozemní komunikace v ulici U Černé věže v úseku Hroznová a Kanovnická a Sokolského ostrova.

V souvislosti s přerušením dodávky elektřiny eviduje magistrát mnoho stížností občanů.