Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice

Popis akce

Dopravně informační a řídící centrum bude umístěno do stávajících nevyužitých prostor administrativní budovy vozovny Dopravního podniku města České Budějovice v ulici Horní 2508/22, České Budějovice. Vybudování centra v sobě zahrnuje dopravní řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum Městské policie a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace, uživatele dopravního systému města a případně i pro další odloučená pracoviště. Součástí DIŘC bude také trvalý dispečerský dohled. DIŘC bude poskytovat především ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a technickém stavu všech telematických subsystémů v reálném čase, bude zajišťovat řízení dopravy na celém území města České Budějovice a přilehlé aglomerace, především díky modernizovaným SSZ křižovatkám, proměnnému dopravnímu značení, zařízení pro poskytování provozních informací a informacím předávaným na dopravní portál a do mobilních zařízení uživatelů dopravního systému města. Výsledkem bude sloučení všech stávajících odloučených pracovišť zabývajících se bezpečností a plynulostí silničního provozu do jednoho objektu a vytvoření moderního Dopravně informačního a řídícího centra.

Předpokládané zahájení prací

srpen 2021

Předpokládané dokončení prací

prosinec 2022 

Zhotovitel

aktuálně probíhá výběrové řízení

Finanční prostředky

cca 105 mil. Kč bez DPH

Více o DIŘC

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 3. 3. 2021.